Archiv článků

3. neděle v mezidobí

23.01.2021 11:00
cyklus B Mk 1,14-20 Ježíš začíná své veřejné působení slovy: „Naplnil se čas“ - čas jako kairos (řecky), tedy důležitá chvíle, rozhodný moment, kterého je třeba využít, jedinečná příležitost, kterou si nesmíš nechat utéct. A co se tedy děje tak důležitého? „Přiblížilo se Boží království“, Boží...

2. neděle v mezidobí

15.01.2021 19:40
Jan 1,35-42 V prvním čtení (1S 3,3-10.19) dnešní neděle ze Starého zákona i v evangeliu jsme slyšeli dva neobyčejné příběhy o tom, jak Bůh povolává lidi ke zvláštní službě.  V povolání Samuela a prvních apoštolů, dnešní čtení vnáší světlo na naše vlastní povolání být následovníky...

Svátek Křtu Páně, 10. ledna

07.01.2021 17:21
Křest Páně Mk 1,6b-11 Janův křest Ježíše nám ukazuje začátek Ježíšova veřejného působení. Po tomto křtu se Ježíš odebere do Kafarnau, kde se usídlí a kde povolá své první žáky, a zahájí celou tu cestu, která ho přivede až k daru svého života na Golgotě a ke vzkříšení. Evangelista Marek nám po...

Štědrý den ve Dvorech nad Lužnicí

06.01.2021 09:11
Štědrý večer ve Dvorech nad Lužnicí Od 20 do 22 hodin bude možné navštívit vánočně vyzdobený kostel Panny Marie s krásným betlémem.

Štědrý den v Suchdole nad Lužnicí

06.01.2021 09:11
Štědrý den v Suchdole nad Lužnicí   Při návštěvě kostela můžete na místě vyrobit hvězdu – s dětmi i bez dětí, kterou zavěsíte na připravený stromeček na znamení toho, že jsme spolu, i když se nemůžeme scházet. Kostel bude otevřený po celý den, odpoledne od 13.30 do 16.30 si...

Slavnost Zjevení Páně 3. ledna

02.01.2021 10:53
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ Mt 2,1-12 Dítě narozené z Panny Marie v Betlémě přišlo nejenom pro Izraelský lid, reprezentovaný Betlémskými pastýři, ale pro celé lidstvo, které dnes reprezentují mudrci přicházející z Východu. Právě o těchto mudrcích hledajících Mesiáše nás církev dnes vybízí rozjímat v...

Svátek Svaté Rodiny 27. 12.

26.12.2020 20:48
Svátek Svaté Rodiny Lk 2,22-40 Je asi dost běžné považovat za ideál křesťanské rodiny pokojný a vydařený život, nerušený nenadálými událostmi. Vždyť „pokojný život“ je určitým způsobem znamením Božího požehnání. Poněkud odlišný „ideál“ nám však ukazuje rodina nazaretská: její život...

Slavnost Narození Páně

24.12.2020 23:29
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ Jan 1,1-18 K Vánocům patří neodmyslitelně betlém, tato nádherná tradice, kterou začal kdysi dávno svatý František z Assisi. Když se nám podaří na chvíli zapomenout na všechny ty naše starosti, na pandemii, na politiku a všechno to, čím se někdy až příliš...

4. neděle adventní

19.12.2020 20:48
Lk 1,26-38 Od počátku lidstva člověk vnímal, že existuje něco, co ho přesahuje. Už takzvaní pralidé měli víru v posmrtný život, jak vidíme na některých vykopávkách. Člověk se snažil své představy o Bohu formulovat a předávat dál ve vyprávěních. A ty představy byly různé. Když se začteme do Starého...

Výzva ČBK k modlitbě růžence

18.12.2020 11:58
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento...
Záznamy: 1 - 10 ze 422
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>