Bohoslužby

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

 

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek 18.00 
22. 7. a 26. 8. mše sv. v DS v Českých Velenicích
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15 
úterý v 18.00 
Rapšach
od 16. 8.: neděle v 9:30
pátek v 18.00 
Suchdol n/L.
- kvůli výmalbě kostela nebudou od neděle 16. srpna mše svaté v kostele sv. Mikuláše, v neděli bude mše sv. v Rapšachu a ve středu na faře
Neděle mše sv. v 9.30 - do 9. 8. 
středa - 18.00 v kostele 
ve středu 19. 8. mše sv. na faře, 26. 8. není mše sv.