2019

Vánoce v Suchdole n. Lužnicí

Vánoce v Českých Velenicích

Vánoční hra v Suchdole nad Lužnicí 23. 12. 2019

Roráty v Suchdole nad Lužnicí 21. 12. 2019

Roráty v Českých Velenicích 14. 12. 2019

Pouť ke sv. Mikuláši 8. 12. 2019

Setkání vietnamských katolíků v Českých Velenicích u příležitosti mše svaté s křtinami - 11. 11. 2019

Pouť ke sv. Anežce České v Č. Velenicích 9. 11. 2019 - mši sv. celebroval novokněz Martin Moravec O.cr.

Výlet za TKS v sobotu 26. 10. 2019 - poutní místo Tábor Klokoty a ZOO Tábor Větrovy

Tábor v Nové Cerekvi - Noemova archa

Slavnost Těla a Krve Páně - "Boží Tělo" v Suchdole 23. 6. 

Biřmování v Suchdole - výzdoba a její chystání

Břimování 2. 6. v Suchdole - Člověk a víra

Noc kostelů 24. 5. v Českých Velenicích

Noc kostelů 24. 5. v Suchdole n. L.

Vikariátní pouť rodin ze Stráže n. N. do Mláky 18. 5. - Člověk a víra

                                                                - po stopách sv. Zdislavy

Pouť v Rapšachu

Velikonoční pondělí v Krabonoši - 22. dubna

Slavnost vzkříšení v Suchdole - Boží Hod velikonoční 21. dubna

Velikonoční vigilie v Č. Velenicích - Bílá sobota 20. dubna

Velkopáteční obřady v Suchdole

Křížová cesta kolem Lužnice v Suchdole - Velký pátek 19. dubna

Českorakouská křížová cesta na Krabonoš - pátek 12. dubna

Postní odpoledne pro děti - sobota 23. března

Farní ples v Suchdole 8. února

Tři králové v Suchdole nad Lužnicí

Mše sv. na Nový rok v Krabonoši