2014

Tříkrálová sbírka v Suchdole nad Lužnicí
 
Dění ve farnostech v 1. pololetí

Farní ples 24. 1., masopustní setkání 16. 2., jarní prázdniny na Ktiši, Pochod pro život v Praze 29. 3., Postní odpoledne pro děti v Č. Velenicích, Velikonoční dílna 17. 4., křížová cesta kolem řeky 18. 4., křížová cesta městem v Č. Velenicích, Velik. vigilie - Č. Velenice 19. 4., Noc kostelů 23. 5. V Suchdole n. L. a v Č. Velenicích, Boží tělo + 1. sv. přijímání 22. 6. v Suchdole n. L., 1. Svaté přijímání ve Dvorech n. L. 15. 6.

 
Tábor na Bílém potoce 
 
Dění ve farnostech v 2. pololetí
- oslava 20. výročí kněžského svěcení + loučení s P. Jaroslavem 21.9., turnaj ve vybíjené, výprava s dětmi do Nové Cerekve, adventní dílna, mikulášská pouť, vánoční hra, vánoční výzdoba kostela v Suchdole