2018

 
Přednáška o Sibiři v Českých Velenicích - P. Rado Šedivý vyprávěl o misiích na Sibiři v sobotu 10. února
 

Postní katecheze - kříže v Suchdole n. L. a okolí

- o tom, jak se objevil kříž na Zajíci perem iniciátora Honzy Špuláka

"Asi před deseti lety jsem se potkal s Toníkem Hosnedlů, s nímž jsem se poznal, když pracoval u lesů, a který je zároveň členem Spolku přátel Třeboně. Řeč přišla na kříže v krajině, a protože jsme se oba shodli na zájmu kříže opravovat nebo vracet tam, kde dřív stály, tak jsme záhy přešli k činům. V Třeboni na hřbitově byly na hromadě vyřazené kříže, které měl Spolek přátel Třeboně k dispozici a já jsem pravil, že bych dal taky kříž k nám na Zajíc k cestě. Toník mi nechal vybrat a za týden kříž stál u nás. Zakrátko jsem k němu vysadil dvě lípy na každou stranu, jak je u nás v Čechách zvykem. Kříž však byl pouze amatérsky zrenovován a mně se to nelíbilo, tak jsem sháněl někoho, kdo by jej zrestauroval na úrovni. Před pěti lety jsem začal pracovat jako správce lesů v Číměři a po krátké době jsem se seznámil s úžasným skromným člověkem, akademickým sochařem Vladimírem Krnínským, který již opravil bezpočet kapliček a křížů v okolí, tak jsem se nesměle zeptal, jestli bych mu nemohl kříž přivézt, aby si ho vzal do parády. Za několik týdnů se kříž leskl jako nový. Oslovil jsem P. Jaroslava Šmejkala, který již o mém záměru věděl z doby svého působení u nás, takže ochotně přijel a zároveň s kapličkou sv. Ambrože, kterou vystavil na druhém konci naší osady soused, včelař Jiří Kadlec, jej slavnostně vysvětil."

 Křížová cesta z Gmündu do Českých Velenic "Bez hranic" v pátek 16. března 

Prožívání Velikonoc v našich farnostech

Velikonoční pondělí v Krabonoši

Zvony v našich kostelích

Z poutní mše sv. 16. 5. v kapli sv. Jana Nepom. v Suchdole n. L.

Májové pobožnosti v Halámkách a v Cepu, další fotky z májové pobožnosti v Halámkách z alba Václava Lepiče na rajče.cz zde

Slavnost Božího Těla ve Dvorech n. L. 3. 6.

Farní táborák na konec školního roku v Suchdole n. L. v neděli 24. 6. 2018

Tábor v Nové Cerekvi od 5. do 11. 8. 2018

Výlet do ZOO JIhlava jako odměna za pomoc při Tříkrálové sbírce v sobotu 18. 8. 2018

Spolkový den v Českých Velenicích 1. září 2018 - soutěž ve vaření guláše mezi přihlášenými spolky z Českých Velenic a program pro děti

Mše sv. ve středu 12. 9. v Suchdole n. L. u Korandů - děkovali jsme při ní za 90 let pana Ladislava Korandy

Vikariátní pouť v sobotu 6. října na dobré Vodě a v Horní Stropnici - po mši v poutním kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě jsme putovali do Horní Stropnice, a to na dvě poloviny. První skupina dělala šipkovanou a doslova se vyřádila na úkolech, bylo jich asi 20! A my jsme, jako 2. skupina, ty úkoly plnili, naštěstí jsme po šipkách došli také do Horní Stropnice. Tam jsem se všichni sešli v kostele sv. Mikuláše, tedy i s těmi, co tam přijeli autobusy. V kostele nám P. Ivo Prokop, jindřichohradecký vikář, udělal krátkou, ale zajímavou přednášku. Kostel na sobě nese ještě románské prvky, další zajímavostí je boční kaple s elektrickým vedením ještě od Františka Křížíka. Po litaniích k Panně Marii a závěrečném požehnání jsme vyrazili zpět k domovům. Cestou jsme se ještě oběma autobusy stavili v Nových Hradech, kde jsme si povětšinou koupili nanuky. A pak už hurá domů.

Poutní mše ke sv. Anežce České v Č. Velenicích

Mikulášská pouť 9. 12.

Advent pro děti

Roráty v Suchdole n. L. 22. 12.

Vánoční hra v Suchdole n. L. při zkouškách i samotné hře pro lidi v kssotele

Vánoční koncert v Českých Velenicích 29. 12. - Cimbálová muzika Antonína Stehlíka