Zpravodaj na únor  

  

Udělování svátosti nemocných

11. února slavíme památku Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných.

K této příležitosti bude ve farnostech první týden udělována svátost nemocných.

V týdnu od 4. do 8. 2. bude O. Tomáš udělovat tuto svátost  při mších svatých, tak jak jsou v jedntolivých farnostech.

Lidé se však mohou domluvit s knězem, kdo by chtěl jeho návštěvu s udělovaním svátostí doma.

Jubilejní XX. farní ples

Farnosti České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Rapšach a Suchdol nad Lužnicí vás zvou na farní ples, kteý bude v restauraci U Pávků v pátek 8. 2. 2019, začátek od 19.00. K tanci i poslechu Bude Hrát Regent Třeboň, bude bohatá tombola.

Předprodej vstupenek: Marta Spurná - 777 328 632

 

Ministrantská schůzka v sobotu 9. 2. 2019

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00

Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky, přijít také mohou ti, kdo by chtěli začít ministrovat.
 

Pozvánka na přednášku Křesťanské akademie v Třeboni

Naše místo mezi demokratickými národy v Evropě - Mgr. Hayato Josef Okamura

čtvrtek 28. února 2018 v 17.00 hodin
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308
Vstupné dobrovolné. Výtah kdispozici
 

Plakát ke stažení zde

S řeholníky nejen o řeholnících

řeholníci vás zvou na Víkend s řeholníky 15. - 17. 3.

web: https://www.reholnicispolu.cz/

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

83.313 Kč
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

Výtěžek Postní akce v roce 2018

Letos naši pozornost zaměříme na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, 

dohromady se vybralo 15 368 Kč.

V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je soustavně ničena vleklou občanskou válkou. 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Mše sv. na Nový rok 2019

03.02.2019 13:33
Nový rok v Rapšachu a v Krabonoši Mše svatá na Nový rok v Rapšachu v 9.00 Mše sv. na Nový rok v Krabonoši v 10.30, po mši sv. guláš před kostelem

Živý betlém v Suchdole n. L.

03.02.2019 13:29
Živý betlém v Suchdole n. Lužnicí v neděli 23. 12. od 17.00 začneme v 17.00 živým betlémem se zvířaty před kostelem, poté si společně zazpíváme koledy bude možnost zapálti si Betlémské světlo

Cimbálová muzika v Č. Velenicích

03.02.2019 13:27
Vánoční koncert v Českých Velenicích - Cimbálová muzika v sobotu 29. 12. 2018 od 17.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

 

České Velenice
Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 17.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00
Rapšach
pátek v 17.00
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 17.00 -  20. 2. večerní mše sv. není, ve 14.00 je zádušní mše sv. za Josefa JIndru