Ohlášky na říjen    

Památka všech zesnulých 

17.00 mše svatá a po ní modlitba na hřbitově: 29.10. Dvory nad Lužnicí - ke stažení
 
16.00 modlitba na hřbitově a v 17.00 mše svatá:

30.10. Suchdol nad Lužnicí - ke stažení

31.10. České Velenice - ke stažení

1.11. Rapšach - ke stažení

Svatoanežská pouť v Českých Velenicích 9. listopadu

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. ANEŽCE ČESKÉ V ČESKÝCH VELENICÍCH - 14 hod. slavnostní mše svatá s novoknězem P. Mgr. MUDr. Martinem Moravcem, O.Cr.; Po mši svaté agapé na farní zahradě - plakát zde


9. 11. PATROZINIUM DER HL. AGNES VON BÖHMEN IN ČESKÉ VELENICE - 14 Uhr Festgottesdienst  in tschechischer und deutscher Sprache -   das Plakat hier

Ministrantská schůzka v sobotu 9. 11. 2019

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00
Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky a také ti, co by chtěli začít ministrovat.

Svatoanežská sbírka v rámci Národní pouti do Říma 2019

Vybrali jsme 10 730 Kč.

I naše farnosti se zapojily do Svatoanežské sbírky, z které bude pořízen dar pro papeže Františka při listopadové Národní pouti v Římě. Z  celostátní sbírky bude uhrazena plastika "Koruna svaté Anežky", zbytek peněz obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. 

Více informací získáte na www.anezka2019.cz 

Postní akce 2019

Výtěžek této naší sbírky otec Tomáš poslal na podporu bohoslovců na Haiti, které je dlouhodobě sužováno nejenom přírodními katastrofami v podobě cyklonů, ale také následnými epidemiemi, např. cholerou.

Dohromady se vybralo 8 863 Kč.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci.  P. Tomáš Vyhnálek, omi

V roce 2018 se na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni vybralo 15 368 Kč.

Nabídka poutí a poutních zájezdů

Národní pouť Řím 2019

Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 1989 – 2019
Plakátek s informacemi ke stažení zde

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

83.313 Kč
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Malá pouť v Krabonoši

16.09.2019 15:26
Malá pouť v Krabonoši - k příležitosti Umučení sv. Jana Křtitele Wallfahrt zu Ehren des Hl. Johannes des Täufers v pátek 30. 8. v 18.00   

Pouť na Klikově 2019

05.08.2019 09:12
Poutní slavnost na Klikově mše sv. v sobotu 3. srpna v 10.00

Biřmování

29.07.2019 08:44
Biřmování s otcem biskupem Pavlem Posádem v Suchdole n. L. v neděli 2. června od 10.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. do 25. 10 nejsou večerní mše svaté

České Velenice
Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 18.00
poutní mše sv. v sobotu 9. 11. od 14.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 18.00 
Rapšach
pátek v 18.00 
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 18.00 - 16. 10. mše sv. u paní Sobotkové v Tušti