Ohlášky na listopad     Ohlášky na říjen            

   

Pozvánka na dělání adventních věnců ve farnosti

Advenntí dílna na faře v Suchdole v sobotu 1. 12. 2018 od 14.00

Úklid v kostele v Suchdole nad Lužnicí

v sobotu 1. 12. 2018 od 9.00

Vánoční koncert ve Dvorech nad Lužnicí

neděle 16. 12. 2018 v 16.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Pouť ke svaté Anežce České

v Českých Velenicích v sobotu 17. 11. od 14.00

hlavní celebrant Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář
po mši sv. agapé na farní zahradě

Ministrantská schůzka v sobotu 17. 11. 2018

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00

Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky, přijít také mohou ti, kdo by chtěli začít ministrovat.
 

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

Výtěžek letošní Postní akce

Letos naši pozornost zaměříme na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, 

dohromady se vybralo 15 368 Kč.

V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je soustavně ničena vleklou občanskou válkou. 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Ohlášky ve farnostech

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky na září                           Ohlášky od 26. 8. 2018   Ohlášky od 5. 8. 2018 Ohlášky od 29. 7. 2018     Ohlášky od 22. 7. 2018 Ohlášky od 8. července zde Ohlášky od 1. července zde

Události ve farnostech

Přehled bohoslužeb na Dušičky

04.11.2018 15:30
DUŠIČKY - PŘEHLED BOHOSLUŽEB Dvory nad Lužnicí - v úterý 30. 10. mše sv. v 17.00, poté modlitby na hřbitově Suchdol nad Lužnicí - středa 31. 10. v 16.00 modlitby na hřbitově, v 17.00 mše svatá České Velenice - čtvrtek 1. 11. modlitby na hřbitově, v 17.00 mše svatá Rapšach - pátek 2. 11. modlitby na...

Přednáška pana Radka Hriba ve Fenixu

20.10.2018 20:51
Přednáška "Nemoci současnoti a jejich řešení přirozenou cestou"  v Českých Velenicích ve středu 26. 9. v 17.00 - v Česko-rakouském komunitním centru Fenix - přednáší Radek Hrib, poradce v oblasti zdraví

Vikariátní pouť 6. 10. 2018

20.10.2018 20:50
VIKARIÁTNÍ POUŤ V SOBOTU 6. 10. NA DOBROU VODU A ČERVENÉ BLATO - odjezd autobusu ze Suchdola autob. nádr. v 8.50 - začátek mší sv. v 10.00 v poutním kostele na Dobré Vodě u Nových Hradů - po mši sv. putování do Horní Stropnice a na Červené Blato - pěšky nebo autobusem - příspěvek 50,- děti, 100 Kč...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

v zimním čase mše sv. v týdnu od 30. 10. začínají v 17.00

České Velenice
Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 17.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00
Rapšach
pátek v 17.00
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 17.00 -  21. 11. mše sv. u paní Sobotkové (Tušť 119)