Ohlášky na listopad    

Svatoanežská pouť v Českých Velenicích 9. listopadu

POUTNÍ SLAVNOST KE SV. ANEŽCE ČESKÉ V ČESKÝCH VELENICÍCH - 14 hod. slavnostní mše svatá s novoknězem P. Mgr. MUDr. Martinem Moravcem, O.Cr.; Po mši svaté agapé na farní zahradě - plakát zde


9. 11. PATROZINIUM DER HL. AGNES VON BÖHMEN IN ČESKÉ VELENICE - 14 Uhr Festgottesdienst  in tschechischer und deutscher Sprache -   das Plakat hier

Ministrantská schůzka v sobotu 9. 11. 2019

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00
Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky a také ti, co by chtěli začít ministrovat.

Ke cti svaté Anežce České

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

v sobotu 16. 11. v 10.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Ve dnech 11. – 13. 11. je Národní pouť v Římě k výročí svatořečení Anežky České. Po návratu poutníků z Říma bude v sobotu 16. listopadu, den před státním svátkem, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.“

Sv. Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách

Výstava uspořádaná Jihočeským muzeem u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce. Výstava je otevřená od 25. října 2019 do 18. října 2020 (úterý – neděle, svátky) od 9.00 do 17.30

Můžete si poslechnout nebo zhlédnout:

zdroj YouTube.com:

OSLAVA SVATOŘEČENÍ ANEŽKY ČESKÉ - 25. 11.1989 (26 min) www.youtube.com/watch?v=lIF4xmRLwPc
Píseň k svaté Anežce České
 
zdroj Česká televize:
Dokumentární film o svaté Anežce České, který trvá cca 52 min. Zde je odkaz
Ve dnech 11. – 13. 11. je Národní pouť v Římě k výročí svatořečení Anežky České. Po návratu poutníků z Říma bude v sobotu 16. listopadu, den před státním svátkem, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě od 10.00 hodin, které bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II.“
Sv. Anežka Česká a obraz její úcty v jižních Čechách
Výstava uspořádaná Jihočeským muzeem u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České a sametové revoluce.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – výstava otevřená pro veřejnost od 25. října 2019 do 18. října 2020 (úterý – neděle, svátky) od 9.00 do 17.30

Svatoanežská sbírka v rámci Národní pouti do Říma 2019

Vybrali jsme 10 730 Kč.

I naše farnosti se zapojily do Svatoanežské sbírky, z které bude pořízen dar pro papeže Františka při listopadové Národní pouti v Římě. Z  celostátní sbírky bude uhrazena plastika "Koruna svaté Anežky", zbytek peněz obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. 

Více informací získáte na www.anezka2019.cz 

Postní akce 2019

Výtěžek této naší sbírky otec Tomáš poslal na podporu bohoslovců na Haiti, které je dlouhodobě sužováno nejenom přírodními katastrofami v podobě cyklonů, ale také následnými epidemiemi, např. cholerou.

Dohromady se vybralo 8 863 Kč.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci.  P. Tomáš Vyhnálek, omi

V roce 2018 se na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni vybralo 15 368 Kč.

Nabídka poutí a poutních zájezdů

Národní pouť Řím 2019

Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 1989 – 2019
Plakátek s informacemi ke stažení zde

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

83.313 Kč
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Dušičky ve farnostech

02.11.2019 19:06
Památka všech zesnulých  17.00 mše svatá a po ní modlitba na hřbitově: 29.10. Dvory nad Lužnicí - ke stažení   16.00 modlitba na hřbitově a v 17.00 mše svatá: 30.10. Suchdol nad Lužnicí - ke stažení 31.10. České Velenice - ke stažení 1.11....

Malá pouť v Krabonoši

16.09.2019 15:26
Malá pouť v Krabonoši - k příležitosti Umučení sv. Jana Křtitele Wallfahrt zu Ehren des Hl. Johannes des Täufers v pátek 30. 8. v 18.00   

Pouť na Klikově 2019

05.08.2019 09:12
Poutní slavnost na Klikově mše sv. v sobotu 3. srpna v 10.00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 17.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00 
Rapšach
pátek v 17.00 
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 17.00 - 20. 11. mše sv. u paní Sobotkové (Tušť 119)