Ohlášky na srpen   

Brigáda v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí

v sobotu 8. a 15. srpna od 9:00 kvůli výmalbě lodě a presbytáře, která začne již v pondělí 17. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně osvětlení, obrazů atd. Prosím, přijďte a pomozte.
 

Malá pouť v Krabonoši

ke cti svatého Jana Křtitele v Krabonoši - celebrant P. Jiří Kalaš z Třeboně
v pátek 28. srpna v 18:00
česko-rakouská mše svatá

Hermeneutika mystéria

Ve třináctidílném cyklu vzdělávacích pořadů seznamuje prof. Ctirad Václav Pospíšil se základními principy myšlení v současné dogmatické teologii, s periodizací dějin a teologie a s jejím postavením v současném systému věd. Cyklus pořadů se v zásadě opírá o knihu Hermeneutika mystéria, struktury myšlení v dogmatické teologii, kterou autor vydal v roce 2005. Ke stažení zde

První svaté přijímání 7. června

  

Kostel sv. Anežky kulturní památkou

Na jihu Čech přibylo třináct nových kulturních památek za posledních sedm měsíců. Patří mezi ně židovské hřbitovy, selské usedlosti nebo kamenný mostek. Vůbec první kulturní památku má město České Velenice. Stal se jí kostel svaté Anežky České.
 
 
- také v Regionální televizi Jižní Čechy

ke zhlédnutí zde

Pro děti

Nedělní evangelium pro děti na Youtube kanálu
Zajímavou a výstižnou formou se děti mohou již dopředu seznámit s evangeliem na určitou neděli, s jeho smyslem a významem pro život. Video katecheze mohou sloužit jako příprava na mši sv. anebo pro domácí bohoslužbu, když rodina nemůže do kostela. Najdete na YouTube kanálu prolidi.online.
Film pro děti

Děkujeme Brněnské tiskové misii a panu Jaroslavovi Bajerovi za možnost zhlédnout hezký film pro děti o Pánu Ježíši. https://www.btmfilm.cz/

 Postní akce 2020 

Děkujeme všem, kdo se zapojili do naší Postní akce, která letos vynesla pěkných 14.560,- Kč.

  

Výtěžek použijeme na pomoc dětem s autismem, které jezdí v létě na faru v Suchdole n/L. 

 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

88.324 Kč, z toho v Rapšachu 11 074 Kč.
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov. 
 
Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Pouť na Klikově

10.08.2020 09:57
Pouť na Klikově v sobotu 8. 8. mše svatá v kapli Panny Marie Sněžné v Klikově 10:00

Poutě ke svatému Janu Křtiteli

08.07.2020 14:07
Poutě ke svatému Janu Křtiteli Krabonoš - poutní mše svatá v sobotu 20. června od 10.00 v českém a německém jazyce. Na závěr bude společné občerstvení před kostelem! Zuggers - PATROZINIUM  ZU EHREN DES  HL. JOHANNES  DES TÄUFERS -  20/JUNI, 10 Uhr...

Virtuální Noc kostelů

15.06.2020 09:59
Noc kostelů virtuálně v diecézi Kostely a modlitebny se opět v naší zemi otevřou pro návštěvníky, ale musí počítat s nařízenými opatřeními. Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém zve k Virtuální Noci kostelů, celý program bude ke zhlédnutí na YouTube kanálu...

Slavnost Božího těla

15.06.2020 09:55
Slavnost Těla a Krve Páně oslavíme v Českých Velenicích v neděli 14. června, mše svatá v 10.00. Všechny farnosti budeme společně, ve Dvorech ani v Suchdole tedy nebude mše sv.!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
- 1. svaté přijímání v Suchdole, Boží Tělo ve Velenicích

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

 

České Velenice

Neděle mše sv. v 11:00 
čtvrtek 18:00 - 20. 8. není mše sv.
středy 22. 7. a 26. 8. mše sv. v DS v Č. Velenicích v 9:30
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8:15 
úterý v 18:00 - 18. 8. není mše sv.
Rapšach
od 16. 8. neděle mše sv. v 9:30
pátek v 18:00 - 21. 8. není mše sv.
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 - jen do 9. 8.
středa - 18.00 v kostele, od středy 19. 8. mše sv. na faře, 19. 8. a 26. 8. není mše svatá