Zpravodaj na květen

Májové pobožnosti

Noc kostelů v pátek 24. května

  

České Velenice, kostel sv. Anežky České

18:00 -   Dyškanti 
Vokální soubor z Českých Budějovic představí hudební perly české renesance.
19:30 -   Víno v Bibli 
Humornou formou při prochutnávání vín najdete moudrost, která se skrývá v Bibli.
20:30 -   Noc tisíce světel 
Příležitost k tichému zamyšlení i rozjímání v kostele při svíčkách.

Suchdol nad Lužnicí, kostel sv. Mikuláše

18:00 -   Víno v Bibli 
Humornou formou při prochutnávání vín najdete moudrost, která se skrývá v Bibli.
19:00 -   Historie našeho kostela, známá i méně známá
19:30 -   Dyškanti 
Vokální soubor z Českých Budějovic představí hudební perly české renesance.
20:30 -   Historie našeho kostela, známá i méně známá
21:00 -   Noc tisíce světel 
Příležitost k tichému zamyšlení i rozjímání v kostele při svíčkách.

Ministrantská schůzka v sobotu 25. 5. 2019

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00
Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky a také ti, co by chtěli začít ministrovat.

Biřmování

s otcem biskupem Pavlem Posádem

v Suchdole n. L. v neděli 2. června od 10.00

Vikariát Jindřichův Hradec v rámci týdne pro rodinu zve všechny na 

POUŤ RODIN "V ERBU LVICE"

v sobotu 18. 5. 2019 
od 9.00 do 15.00 ze Stráže nad Nežárkou do Mláky

- 9.00 mše sv v kostele sv. Petra a Pavla 

- putování po stpách sv. Zdislavy do Mláky

- 14.00 mariánská pobožnost v kostele zasnoubení Panny Marie 

- odjezd autobusu z Třeboně ZŠ Sokolská v 8.15 - od Č. Velenice, ze Suchdola a z Majdaleny možno přijet vlakem (v 7.18 Č. Velenice, 7.32 Suchdol z., 7.42 Majdalena nádr.)

- doporučený příspěvěk 70 Kč; 30 Kč na autobus

přihláška zde Přihláška na pouť vikár. 2019.pdf (426478)

Postní akce 2019

Postní akce našich farností spočívá ve vědomém a aktivním prožívání postní doby. ... Během ní můžete do sáčků Postní akce ve svých domovech shromažďovat prostředky ušetřené postním chováním a tento “výtěžek“ z půstu pak jako farnosti použijeme na konkrétní pomoc. ... Sáčky s příspěvky můžete odevzdat ve sbírce na Velikonoce, anebo je osobně přinést P. Tomášovi.

Výtěžek této naší sbírky pošleme na podporu bohoslovců na Haiti, které je dlouhodobě sužováno nejenom přírodními katastrofami v podobě cyklonů, ale také následnými epidemiemi, např. cholerou.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci.  P. Tomáš Vyhnálek, omi

Nabídka poutí a poutních zájezdů

Program poutí 2019 v Jablonném v Podještědí

1. 6. 2019 - Hlavní pouť ke sv. Zdislavě
Program Hlavní poutě jako přehled všech poutí ke stažení  zde
 
 

Národní pouť Řím 2019

Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 1989 – 2019
Plakátek s informacemi ke stažení zde

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

83.313 Kč
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

Výtěžek Postní akce v roce 2018

Letos naši pozornost zaměříme na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, 

dohromady se vybralo 15 368 Kč.

V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je soustavně ničena vleklou občanskou válkou. 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Úklid černé skládky

09.05.2019 20:37
Úklid černé skládky Brigáda v sobotu 4. května od 9.00 - na farním pozemku u Nové Vsi n. L.

Velikonoční pondělí v Krabonoši

29.04.2019 09:54
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 v Krabonoši slavnostní mše v 11.00 v češtině i němčině po mši agapé (občerstvení) před kostelem

Křížová cesta kolem Lužnice

29.04.2019 09:53
Křížová cesta kolem Lužnice v Suchdole nad Lužnicí na Velký pátek 19. 4. 2019 od 10.00, začátek u hřbitova
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

 
České Velenice
Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 18.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 18.00
Rapšach
pátek v 18.00
 
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 18.00 - 22. 5. mše sv. u Korandů (Vitorazská 489)