chci si přečíst kázání

3. neděle v mezidobí

23.01.2021 11:00
cyklus B Mk 1,14-20 Ježíš začíná své veřejné působení slovy: „Naplnil se čas“ - čas jako kairos (řecky), tedy důležitá chvíle, rozhodný moment, kterého je třeba využít, jedinečná příležitost, kterou si nesmíš nechat utéct. A co se tedy děje tak důležitého? „Přiblížilo se Boží království“, Boží...

2. neděle v mezidobí

15.01.2021 19:40
Jan 1,35-42 V prvním čtení (1S 3,3-10.19) dnešní neděle ze Starého zákona i v evangeliu jsme slyšeli dva neobyčejné příběhy o tom, jak Bůh povolává lidi ke zvláštní službě.  V povolání Samuela a prvních apoštolů, dnešní čtení vnáší světlo na naše vlastní povolání být následovníky...

Svátek Křtu Páně, 10. ledna

07.01.2021 17:21
Křest Páně Mk 1,6b-11 Janův křest Ježíše nám ukazuje začátek Ježíšova veřejného působení. Po tomto křtu se Ježíš odebere do Kafarnau, kde se usídlí a kde povolá své první žáky, a zahájí celou tu cestu, která ho přivede až k daru svého života na Golgotě a ke vzkříšení. Evangelista Marek nám po...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Liturgický kalendář

Příslušné biblické texty si můžete otevřít také zde.