Ohlášky na únor

Popeleční středa

Popeleční středa je 26. února.
 
Udílení popelce při mši svaté -
 
 
České Velenice od 18.00 - čtvrteční mše svatá 27. 2. nebude

Ministrantská schůzka v sobotu 22. 2. 2020

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00 na faře.
Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky a také ti, co by chtěli začít ministrovat.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

88.324 Kč,

z toho v Rapšachu 11 074 Kč.

Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 17. května letošního roku při mši sv. v Suchdole n. L. přijme pět chlapců a jedna dívka poprvé Tělo a Krev Páně. Mše sv. bude začínat jako každou neděli v 9.30. Modleme se za ně a jejich rodiny.

Postní akce 2019

Výtěžek této naší sbírky otec Tomáš poslal na podporu bohoslovců na Haiti, které je dlouhodobě sužováno nejenom přírodními katastrofami v podobě cyklonů, ale také následnými epidemiemi, např. cholerou.

Dohromady se vybralo 8 863 Kč.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci.  P. Tomáš Vyhnálek, omi

V roce 2018 se na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni vybralo 15 368 Kč.

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Biřmování

29.07.2019 08:44
Biřmování s otcem biskupem Pavlem Posádem v Suchdole n. L. v neděli 2. června od 10.00

Poutě k Janu Křtiteli

07.07.2019 18:43
  Krabonoš - poutní mše sv. v sobotu 22. 6. v 10.00, po ní agapé před kostelem, plakát ke stažení zde Cep - poutní mše sv. v sobotu 29. 6. v 17.00, plakát ke stažení zde

Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

25.06.2019 14:40
Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu Den modliteb za pronásledované křesťany - 6. neděle velikonoční, 26. května https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190416vyzva-biskupu-ke-sbirce-na-pomoc-krestanum-v-zemich-blizkeho-vychodu
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 
čtvrtek v 17.00  .
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00 
Rapšach
pátek v 17.00  
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 
středa v 17.00 - 12. 2. mše sv. u Korandů