Konání bohoslužeb v době nouze od 27. 12. 2020

Bohoslužeb se mohou účastnit ti, na jejichž úmysl je mše svatá sloužena a jimi pozvaní hosté do celkového počtu: Dvory 10 osob, Č. Velenice, Rapšach a Suchdol 15 osob. Při mši je třeba dodržovat dvoumetrové rozestupy (vyjma členů jedné domácnosti), mít nasazené roušky a používat dezinfekci.

Ohlášky na leden 2021

       

Tříkrálová sbírka 2021 v našich farnostech

Pandemie nemoci covid-19 zasáhla i do průběhu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky. Po dobu trvání 5. stupně PES kolednické skupinky do ulic nevyjdou, protože zdraví koledníků a dárců je pro Charitu na prvním místě. O koledu však lidé nepřijdou. 

Tříkrálová sbírka totiž probíhá i v Suchdole n/L a v Rapšachu, na Klikově a také v kostelích v Suchdole, Rapšachu, Č. Velenicích a ve Dvorech n/L. 

Přispět můžete třemi způsoby:

1) Do statické kasičky, které jsou umístěny na několika místech v Suchdole nad Lužnicí *. Jako poděkování dostanete tříkrálový cukr, kalendář a křídu, kterou si můžete na svůj byt sami napsat tříkrálové požehnání. Kasičky budou do pátku 22. ledna.

* - Květiny Cattleya, Havlíčkova 454; - Vinotéka U Dušků, 28. října 149; - Květinářství Levandule, Komenského 225 (viz foto), - Cukrárna a kavárna u Růženky, Vitorazská 237; - MPM pekařství, 28. října 242; - na statku u Hojků, Žižkova 28; - a také na vrátnicích firmy Eaton

Klikov - obchod Jednota

Rapšach - OÚ; obchod Jednota

Podívat se na online suchdolskou koledu můžete zde.

2) Online kasička – na www.trikralovasbirka.cz. Nejprve zvolíte částku, kterou chcete charitu, v našem případě zastupující organizaci farnost Suchdol n. L., podpořit, zadáte název města Suchdol nad Lužnici nebo PSČ a objeví se údaje farnosti, zadáte další požadované údaje a vyberete způsob platby (bankovní převod, platební karta). Můžete také zaškrtnout možnost, zda chcete potvrzení o daru. 

3) Možnost darování bez návštěvy online kasičky - řešeno přímo přes Tříkrálový sbírkový účet (Charita Česká republika) 66008822/0800 s příslušným VS – pro farnost Suchdol n. L. 77702055.

Tři králové dorazí mimořádně online a popřejí lidem štěstí, zdraví a dlouhá léta také na www.trikralovasbirka.cz od 1. do 24. ledna 2021. Více informací vzhledem k pandemii naleznete v tiskové zprávě ZDE.

Video o letošní Tříkrálové sbírce si můžete prohlédnout ZDE.

Štědrej večer nastal

 
 
Přejeme Vám požehnané Vánoce!

Ateliér užité modlitby: Marek Orko Vácha a P. Mgr. Roman Frič | TV Noe

 

Připravme trůn pro přijetí Krista

Přijímání v době epidemie
Přijímající předstoupí před podávajícího a zdvihne své ruce do výše prsou, složené pravou dlaň přes levou do tvaru kříže. Dlaně jsou otevřené tak, že ta horní je uctivě a bezpečně připravena jako trůn pro přijetí Krista. Celý text zde.

Katolický týdeník ke stažení zdarma

Po dobu mimořádných vládních opatření bude možné stáhnout si aktuální číslo Katolického týdeníku zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách.

Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF.

Výuka náboženství

každou druhou středu na faře v Suchdol n. L. od 15.30
 
- až výuka začne, budou rodiče a další zájemci včas informováni

Ve Dvorech nad Lužnicí byla mše sv. za úrodu

Hermeneutika mystéria

Ve třináctidílném cyklu vzdělávacích pořadů seznamuje prof. Ctirad Václav Pospíšil se základními principy myšlení v současné dogmatické teologii, s periodizací dějin a teologie a s jejím postavením v současném systému věd. Cyklus pořadů se v zásadě opírá o knihu Hermeneutika mystéria, struktury myšlení v dogmatické teologii, kterou autor vydal v roce 2005. Ke stažení zde

První svaté přijímání 7. června

  

Kostel sv. Anežky kulturní památkou

Na jihu Čech přibylo třináct nových kulturních památek za posledních sedm měsíců. Patří mezi ně židovské hřbitovy, selské usedlosti nebo kamenný mostek. Vůbec první kulturní památku má město České Velenice. Stal se jí kostel svaté Anežky České.
 
 
- také v Regionální televizi Jižní Čechy

ke zhlédnutí zde

Pro děti

Nedělní evangelium pro děti na Youtube kanálu
Zajímavou a výstižnou formou se děti mohou již dopředu seznámit s evangeliem na určitou neděli, s jeho smyslem a významem pro život. Video katecheze mohou sloužit jako příprava na mši sv. anebo pro domácí bohoslužbu, když rodina nemůže do kostela. Najdete na YouTube kanálu prolidi.online.
Film pro děti

Děkujeme Brněnské tiskové misii a panu Jaroslavovi Bajerovi za možnost zhlédnout hezký film pro děti o Pánu Ježíši. https://www.btmfilm.cz/

 Postní akce 2020 

Děkujeme všem, kdo se zapojili do naší Postní akce, která letos vynesla pěkných 14.560,- Kč.

  

Výtěžek použijeme na pomoc dětem s autismem, které jezdí v létě na faru v Suchdole n/L. 

 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

88.324 Kč, z toho v Rapšachu 11 074 Kč.
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov. 
 
Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Oslava sto let připojení Vitorazska k Českoslovenksu ve Dvorech n. L.

25.09.2020 20:52
Oslava 100 let připojení Vitorazska k Československu sobota 19. 9. 2020 ve Dvorech nad Lužnicí od 9:00 do 17:00. Nahlédněte

Vyprávění o pěší pouti z Rapšachu do Říma

06.09.2020 20:17
Vyprávění o pěší pouti z Rapšachu do Vatikánu v sobotu 5. září v 17:00 na faře v Suchdole nad Lužnicí o své zážitky

Malá pouť v Krabonoši

06.09.2020 20:16
Malá pouť v Krabonoši ke cti svatého Jana Křtitele v Krabonoši - celebrant P. Jiří Kalaš z Třeboně v pátek 28. srpna v 18:00 česko-rakouská mše svatá  

Brigáda v suchdolském kostele

24.08.2020 19:30
Brigáda v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí v sobotu 8. a 15. srpna od 9:00 kvůli výmalbě lodě a presbytáře, která začne již v pondělí 17. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně osvětlení, obrazů atd. Prosím, přijďte a pomozte.   BRIGÁDA V KOSTELE.pdf (56,4 kB)
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
- Tříkrálová sbírka od roku 2009, zde najdete také pár starších fotek a hlavně letošní tříkrálová místa

Liturgický kalendář

Zde najdete liturgické čtení na každý den

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

Nyní jsou povoleny mše do počtu osob 10% z počtu všech míst k sezení v kostele.

 

České Velenice
Neděle mše sv. v 11:00
čtvrtek 17:00
4. středa v měsíci mše sv. v DS v Č. Velenicích v 9:00 - nyní se neslouží
Dvory nad Lužnicí
Neděle mše sv. v 8:15
úterý 17:00
Rapšach
pátek v 17:00
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9:30
středa - 17:00