Ohlášky na prosinec  

   

Celý farní zpravodaj na prosinec zde

Pouť ke svatému Mikuláši

V Suchdole nad Lužnicí v neděli 8. 12., mše sv. bude výjimečně začínat v 10.30
Mši bude celebrovat otec Martin Bětuňák z Třeboně
Poté bude agapé - občerstvení před kostelem.

Roráty v našich farnostech

14. 12. v Českých Velenicích 
21. 12. v Suchdole n/L 
Světelným průvodem půjdeme v 6.30 hodin z fary do kostela, kde bude rorátní mše svatá, poté společná snídaně na faře.

Zpovídání ve farnostech v adventu

Roráty - webová stránka pro poslech rorátů a rorátních mší svatých

K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz 
Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.
Nahrávky jsou od řádových sester boromejek. Součástí webu je i online přenos přes AudioKostel (www.audiokostel.cz).

Svatoanežská sbírka v rámci Národní pouti do Říma 2019

Vybrali jsme 10 730 Kč.

I naše farnosti se zapojily do Svatoanežské sbírky, z které bude pořízen dar pro papeže Františka při listopadové Národní pouti v Římě. Z  celostátní sbírky bude uhrazena plastika "Koruna svaté Anežky", zbytek peněz obdrží papež František jako dar pro potřeby chudých. 

Více informací získáte na www.anezka2019.cz 

Drazí bratři a sestry v Kristu. Vy všichni jste přispěli na dar pro svatého otce Františka. Vám všem patří velké díky. Svatý otec byl potěšen jak finančním darem na chudé a potřebné, tak i vašimi otisky prstů, jako symbolem velkorysého dárce. Ať již mnozí z vás byli na národní pouti v Římě, či doma se v tichosti připojili v modlitbách ke zhruba čtyřem tisícům poutníků, našim kněžím a biskupům, my jsme v Římě věděli, že jste tam s námi.  Vaše otisky prstů jsou na soše "Koruna svaté Anežky České", a další tisíce otisků jsou uloženy v ní. Vaše děti a další pokolení budou vědět, že  Váš otisk je v Římě a taky v srdci svatého otce Františka. Nepatří mně hodnotit národní pouť, jsem však přesvědčen, že byla krásná a i díky vám splnila svoje poslání.

František Ševečka, Koordinátor projektu "Koruna svaté Anežky České"

Postní akce 2019

Výtěžek této naší sbírky otec Tomáš poslal na podporu bohoslovců na Haiti, které je dlouhodobě sužováno nejenom přírodními katastrofami v podobě cyklonů, ale také následnými epidemiemi, např. cholerou.

Dohromady se vybralo 8 863 Kč.

Všem Vám z celého srdce děkuji za vaši účast na této naší farní akci.  P. Tomáš Vyhnálek, omi

V roce 2018 se na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše v Třeboni vybralo 15 368 Kč.

Nabídka poutí a poutních zájezdů

Národní pouť Řím 2019

Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České 1989 – 2019
Plakátek s informacemi ke stažení zde

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2019 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

83.313 Kč
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

25.06.2019 14:40
Výzva biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu Den modliteb za pronásledované křesťany - 6. neděle velikonoční, 26. května https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190416vyzva-biskupu-ke-sbirce-na-pomoc-krestanum-v-zemich-blizkeho-vychodu

Májové pobožnosti

28.05.2019 08:05
Májové pobožnosti

Noc kostelů

28.05.2019 07:49
Noc kostelů v pátek 24. května   České Velenice, kostel sv. Anežky České 18:00 -   Dyškanti  Vokální soubor z Českých Budějovic představí hudební perly české...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 

Pozor, změna! 8. 12. výjimečně mše sv. 9.30!

čtvrtek v 17.00
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8.15  
úterý v 17.00 
Rapšach
pátek v 17.00 
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 

Poutní mše sv. 8. 12. v 10.30

středa v 17.00 - 4. 12. mše sv. v kostele