Historie

Stručný historický přehled:

Farnost r. 1783. Kostel z r. 1788. Farnost ležela původně na území Dolních Rakous a patřila do diecéze St. Pölten. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Roku 1783 byla zde zřízená farní duchovní správa. Současně se zřízením farnosti byl zde zřejmě stavěn i kostel společně s farou i hřbitovem.  Roku 1854 byl renovován hlavní oltář, kazatelna a vstupní vchod. Původní střecha objektu byla kryta šindelem, od roku 1878 pak břidlicovou krytinou s jednoduchým vzorem a od nedávné opravy kostela v roce 2002/2004 je střecha pokryta krytinou z pálených tašek. Průčelí s hlavním vchodem a středovou věží zdobí dvojhlavý císařský orel. Dílčí oprava střechy proběhla v roce 2013.

V kostele je rokoková kazatelna. Současný pozdně gotický oltář pochází ze zrušeného kostela sv. Anny v Č. Budějovicích. Byl odstraněn v roce 2000, ale v roce 2008 byl farníky vytažen z farní kůlny, natřen a vrácen do presbytáře. Roku 2010 byly zhotoveny nové lavice.

 

Název německy: Beinhöfen
Název latinsky: neuvedeno