Ohlášky na září

Přednáška "Nemoci současnoti a jejich řešení přirozenou cestou"

 v Českých Velenicích ve středu 26. 9. v 17.00

- v Česko-rakouském komunitním centru Fénix
- přednáší Radek Hrib, poradce v oblasti zdraví

Ministrantská schůzka v sobotu 29. 9. 2018

v Suchdole nad Lužnicí od 10.00

Jsou zváni všichni stávající ministranti i ministrantky, přijít také mohou ti, kdo by chtěli začít ministrovat.
 

Brigáda v Krabonoší v sobotu 29. září od 14.00

je třeba odstranit plechový plot a vyčistit okolí kostela, vysekat drobné keříky kolem zdí, pokácet stromy rostoucí do zdi a střechy kostela

Promítání dokumentárního filmu "V jednom vše, ve všem jen jedno"

v sobotu 6. října v 18.00 v Krabonoši v kostele

První svaté přijímání

V neděli 27. května při mši sv. přijalo pět dívek a čtyři chlapci poprvé Tělo a Krev Páně

6. neděle velikonoční - neděle modliteb za pronásledované křesťany (6.5.2018)

Organizace monitorující pronásledování se shodují, že křesťané jsou nadále nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Náboženská svoboda je porušována ve více než stovce zemí světa a situace se celkově spíše zhoršuje. 
Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI CS k blížící se 6. neděli velikonoční, která je v naší církvi věnována modlitbám za pronásledované křesťany, připravila list:
 
 

Výtěžek letošní Postní akce

Letos naši pozornost zaměříme na domácí scénu a podpoříme Hospicovou péči sv. Kleofáše v Třeboni, 

dohromady se vybralo 15 368 Kč.

V loňském roce jsme štědrou částkou 18.453,- Kč pomohli křesťanům v Sírii, která je soustavně ničena vleklou občanskou válkou. 

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

 

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov.

Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Ohlášky ve farnostech

Ohlášky předchozích týdnů

21.07.2017 22:12
Ohlášky od 26. 8. 2018   Ohlášky od 5. 8. 2018 Ohlášky od 29. 7. 2018     Ohlášky od 22. 7. 2018 Ohlášky od 8. července zde Ohlášky od 1. července zde

Události ve farnostech

Výsledek TS 2018

29.04.2018 21:43
My tři králové jdeme k vám Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky v Suchdole a okolí činil 75 203 Kč.   Děkujeme moc všem dárcům i koledníkům.

Poselství papeže Františka pro postní dobu

29.04.2018 21:19
Poselství papeže Františka pro postní dobu:  zastav, pohlédni a vrať se.

Přednáška terapeutky Clary-Marie Lewitové

29.04.2018 21:17
Praktická přednáška terapeutky Clary-Marie Lewitové 14. dubna v 18.00 na faře  zde  
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

České Velenice

Neděle mše sv. v 11.00 

čtvrtek v 18.00

Dvory n/L.

Neděle mše sv. v 8.15  

úterý v 18.00 

Rapšach

pátek v 18.00 

Suchdol n/L.

Neděle mše sv. v 9.30 

středa v 18.00 - 26. 9. mše sv. není