Ohlášky na srpen   

Pouť na Klikově

v sobotu 8. 8. mše svatá v kapli Panny Marie Sněžné v Klikově 10:00
  

Brigáda v kostele sv. Mikuláše v Suchdole nad Lužnicí

v sobotu 8. a 15. srpna od 9:00 kvůli výmalbě lodě a presbytáře, která začne již v pondělí 17. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně osvětlení, obrazů atd. Prosím, přijďte a pomozte.
 

Malá pouť v Krabonoši

ke cti svatého Jana Křtitele v Krabonoši - celebrant P. Jiří Kalaš z Třeboně
v pátek 28. srpna v 18:00
česko-rakouská mše svatá

Hermeneutika mystéria

Ve třináctidílném cyklu vzdělávacích pořadů seznamuje prof. Ctirad Václav Pospíšil se základními principy myšlení v současné dogmatické teologii, s periodizací dějin a teologie a s jejím postavením v současném systému věd. Cyklus pořadů se v zásadě opírá o knihu Hermeneutika mystéria, struktury myšlení v dogmatické teologii, kterou autor vydal v roce 2005. Ke stažení zde

První svaté přijímání 7. června

  

Kostel sv. Anežky kulturní památkou

Na jihu Čech přibylo třináct nových kulturních památek za posledních sedm měsíců. Patří mezi ně židovské hřbitovy, selské usedlosti nebo kamenný mostek. Vůbec první kulturní památku má město České Velenice. Stal se jí kostel svaté Anežky České.
 
 
- také v Regionální televizi Jižní Čechy

ke zhlédnutí zde

Pro děti

Nedělní evangelium pro děti na Youtube kanálu
Zajímavou a výstižnou formou se děti mohou již dopředu seznámit s evangeliem na určitou neděli, s jeho smyslem a významem pro život. Video katecheze mohou sloužit jako příprava na mši sv. anebo pro domácí bohoslužbu, když rodina nemůže do kostela. Najdete na YouTube kanálu prolidi.online.
Film pro děti

Děkujeme Brněnské tiskové misii a panu Jaroslavovi Bajerovi za možnost zhlédnout hezký film pro děti o Pánu Ježíši. https://www.btmfilm.cz/

 Postní akce 2020 

Děkujeme všem, kdo se zapojili do naší Postní akce, která letos vynesla pěkných 14.560,- Kč.

  

Výtěžek použijeme na pomoc dětem s autismem, které jezdí v létě na faru v Suchdole n/L. 

 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2020 v Suchdole nad Lužnicí a okolí

88.324 Kč, z toho v Rapšachu 11 074 Kč.
Všem dárcům i králům a jejich vedoucím ze srdce děkujeme.

S řeholníky nejen o řeholnících

web: https://www.reholnicispolu.cz/

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

Člověk je nejen duše, ale i tělo. To má svůj dopad i pro náš modlitební život – nelze u modlitby (zejména té společné) přehlížet její tělesnou složku. Nesmí být sice jednostranně zdůrazněna, abychom nesklouzli do pozice farizeů, kteří si více hlídali, jak jejich modlitba vypadá, co všechno navenek absolvovali než vnitřní hloubku (kontakt, rozmlouvání s Bohem.) Vnější gesta a postoje nemají být cílem či jedinou náplní modlitby, ale vhodné gesto či tělesná poloha může disponovat i naše nitro k většímu soustředění. Někdy dokáže jedno gesto vyjádřit více než spousta slov. 
 
Proto je důležité vnímat, co, jak a proč konáme při liturgii. To je osobní aspekt mého zapojení do prožívání bohoslužby. Ale nejsem tam sám, stojíme před Bohem jako společenství, jako jeho lid – proto je důležité určitá gesta a postoje sjednotit, aby jakási vnější nesourodost až „anarchie“ neodváděla naši pozornost a nerozbíjela navenek proklamovanou jednotu. V zásadě známe tři liturgické postoje: stání, sezení a klečení.

Celý článek k přečtení zde: Postoje při mši svaté.pdf .pdf (77,7 kB)

Události ve farnostech

Zemřel P. Karel ZEMAN, CSsR

22.02.2011 20:04
Zemřel P. Karel ZEMAN, CSsR, Dlouholetý duchovní správce v Božejově a Libkově Vodě. S naším drahým zesnulým se rozloučíme v pátek 25. února 2011 ve 13 hodin ve farním kostele sv. Jiří v Božejově. Po zádušní mši svaté a obřadech posledního rozloučení bude pohřben do kněžského ...

Děti přespí na faře

04.02.2011 18:00
V pátek 4. 2. 2011 přijedou Brňáci - část vedoucích a od 18h se setkáme s rodiči na faře kvůli letnímu táboru 2011. Po té mohou děti zůstat na faře, kde společně přespíme. V sobotu si uděláme program plný her, radosti a pokoje.

Odpoledne pro děti

22.01.2011 14:00
V sobotu 22. ledna jsou děti v 14h zvány na faru v Suchdole nad Lužnicí, kde bude pro ně připravený program.

Povídání o Národní pouti do Říma 2010

15.01.2011 18:00
Zvu vás na prezentaci s fotkami a povídáním o Národní pouti, kterou jsem vykonala v 9. - 11. listopadu 2010 do Říma. Iva Hojková
<< 53 | 54 | 55 | 56 | 57 >>
Ve fotogalerii jsou přidány nové fotky
- 1. svaté přijímání v Suchdole, Boží Tělo ve Velenicích

PŘEHLED BOHOSLUŽEB

 

České Velenice

Neděle mše sv. v 11:00 
čtvrtek 18:00 
středy 22. 7. a 26. 8. mše sv. v DS v Č. Velenicích v 9:30
Dvory n/L.
Neděle mše sv. v 8:15 
úterý v 18:00 
Rapšach
od 16. 8. neděle mše sv. v 9:30
pátek v 18:00 
Suchdol n/L.
Neděle mše sv. v 9.30 - jen do 9. 8.
středa - 18.00 v kostele, od středy 19. 8. mše sv. na faře, 26. 8. není mše svatá