Dětská vikariátní pouť v Suchdole nad Lužnicí Po 21. 5. 2012

25.04.2012 14:55

Každý rok chystají učitelky náboženství ve spolupráci s kněžími a rodiči pro děti svého vikariátu jednodenní pouť. Poutě se většinou konají v květnu a místa konání se ve vikariátu střídají, např. byly poutě v Třeboni, ve Stráži n/N., v Chlumu u Tř., v Mláce, v Klášteře u Nové Bystřice a jinde. Celodenní setkání dětí z našeho vikariátu má pro ně zvláštní kouzlo, protože mohou poznat nové věci i kamarády, vyzkoušet si svou obratnost, šikovnost či sílu, vědomosti, spolupráci apod. v různých hrách, nebo díky tematickým scénkám mohou nakouknout do doby dávno minulé. Výrazným smyslem a tedy cílem poutí je, aby si děti ve vytvořeném společenství uvědomily sílu a krásu víry. K vědomí toho, že se tam scházíme kvůli přátelství a kvůli Ježíši Kristu, také pomáhá mše svatá. Dále můžou děti třeba zakusit, že církev netvoří jen lidi u nich v kostele, nebo poznat další farnosti z jejich vikariátu.

Program DVP Suchdol nad Lužnicí „Duch svatý, průvodce naším životem“

9.00 – 9.30 příjezd a registrace

začátek v 9.30 v kostele sv. Mikuláše + mše svatá

10.30 svačina z vlastních zásob, po celou dobu se budou nabízet buchty a čaj

11.00 – 13.30 program pro děti na stanovištích na farní zahradě, u hřbitova, u řeky, …

14.00 divadlo „Já to jsem“ (Víťa Marčík ml. a Adam Berger) - „Eliščiny pohádky“

15.00 zakončení a závěrečné požehnání

PLAKÁT NA DVP DVP20122.pdf (1,9 MB)
Přihl. na DVP Suchdol 2012.doc (37 kB) - zde získáte bližší informace a časy odjezdů autobusu