Změny v rozpisu bohoslužeb od 30. 3. 2016

30.03.2016 20:54

Od 11. února 2016 přicházejí v platnost tyto změny:

Farnost

Neděle

Všední dny

Třeboň

9.00

Út, Čt, Pá, 18.30.

Suchdol n. Lužnicí  

11.00

   St 18.00   (poslední)

Dvory nad Lužnicí

 1 za 14 dní   9.00 )*  

    St 18.00   (2.)

Majdalena

 1 za 14 dní 11.00 )* 

    St 18.00   (3.)

Chlum u Třeboně

 1 za 14 dní   9.00 )**

    St 18.00   (1.)

České Velenice

1 za 14 dní 11.00 )**

    St 18.00   (1.)

Lutová

     jednou za rok pouť

    St 18.00   (2.)

Rapšach

     jednou za rok pouť

    St 18.00   (poslední)

Krabonoš

     jednou za rok pouť

    St 18.00   (3.)

* sudý týden / ** lichý týden

Třeboň – 1. sobota  – 9.00  hlavní kostel - Mariánská sobotní mše svatá

                 2. sobota - udělování svátostí ve farnostech

                 3. sobota - mše svatá v domově seniorů a osobní duchovní péče

                 Poslední sobota – dopolední duchovní služba v městských lázních

 

Příležitost ke svátosti smíření máte před každou mší sv. v týdnu. Svátosti křtu, manželství, pomazání nemocných nebo duchovní pohovor po osobní domluvě s duchovním správcem farnosti nebo farním vikářem.