Zasvěcení diecéze Panně Marii s novénou a jáhenské svěcení v sobotu 21. 11. v 10.00 při mši svaté v Č. Budějovicích

07.11.2015 12:53

V sobotu 21. 11. proběhne zasvěcení českobudějovické diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které uskuteční otec biskup Vlastimil Kročil o svátku Obětování Panny Marie v rámci jáhenského svěcení v klášterním kostele před obrazem Panny Marie Klasové, patronky Českých Budějovic.

Skrze modlitbu a vkládání rukou otce biskupa Mons.Vlastimila Kročila přijmou jáhenské svěcení kandidáti kněžství Dominik Ettler z Třeboně, Karel Falář z Volar a Mgr. Rudolf Hušek ze Záhoří.

Na duchovní událost zasvědení diecéze Panně Marii se budeme připravovat již od 12. listopadu modlitbou »Novény k Panně Marii«.

www.bcb.cz/udalosti/Novena-zasveceni-ceskobudejovicke-dieceze-Panne-Marii.html

Obřadu zasvěcení bude předcházet mimořádné vystavení milostného obrazu Panny Marie Budějovické ve studniční kapli křížové chodby Dominikánského kláštera na Piaristickém náměstí v těchto dnech:

20. listopadu 2015 od 16:30 do 19:00 hod.
21. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod.
22. listopadu 2015 od 9:00 do 17:00 hod.