Webová stránka pro roráty

02.01.2020 19:43

Roráty - webová stránka pro poslech rorátů a rorátních mší svatých

K adventu patří roráty a k nim se můžete přidat na webové stránce www.roraty.jednoduse.cz 
Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy.
Nahrávky jsou od řádových sester boromejek. Součástí webu je i online přenos přes AudioKostel (www.audiokostel.cz).