Využití Tříkrálové sbírky v Chlumu u Tř.

01.11.2012 09:58

35 % bylo využito na centrálně organizované projekty České charity a 65% prostředků využito v místě, z čehož byly podpořeny i národní a mezinárodní projekty či organizace:

  1. Mezinárodní pomoc – pomoc nejchudším zemím světa: MBU, Misijní banka ubožáků: pomoc pro Tanzánii, kterou podporují manžele Baldinští, pomoc pro Čad, kterou poskytuje P. Zawadski, SOS pro Sýrii: pomoc obětem syrského konfliktu, kterou zajišťuje Člověk v tísni; CSI, Křesťanská mezinárodní solidarita: poskytuje pomoc pronásledovaným a nespravedlivě vězněným ve světě; LL, Likvidace lepry – boj proti lepře a tuberkulóze
  2. Pomoc v rámci ČR – Projekt Šance: Dejte šanci dětem ulice. Jedná se o preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí.
  3. Pomoc v rámci jihočeského kraje – hospic Prachatice
  4. Pomoc v místě – pomáháme sociálně potřebným rodinám a matkám samoživitelkám,

poskytli jsme příspěvek ZŠ ve prospěch sociálně potřebných dětí, příspěvek osobám s těžkým zdravotním postižením (dvě osoby) a příspěvek dětem s těžkým zdravotním postižením (dvě děti),

dále jsme tříkrálové peníze využili k uspořádání akce pro seniory a k pomoci jedné osobě osaměle žijící v soc. tísni a studentce v sociální tísni k umožnění studia

V roce 2013 počítáme s obdobným využití prostředků s tím, že vzhledem ke změnám v sociální podpoře, bude potřeba zvýšit pomoc sociálně potřebným (viz bod 4).