Výtěžek Tříkrálové sbírky v Chlum u Třeboně a v Suchdole nad Lužnicí

03.02.2014 17:40

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Chlumu  u Třeboně činil 41 515,-Kč.

      Děkujeme všem dárcům a všem aktivním účastníkům sbírky -  z vedoucích skupinek se podíleli: J. Pumpr, H. Řepová, R. Fučíková, M. Flašková, Z. Štěpánová, A. Bednářová, MUDr. J. Válková, M. Tětková, J. Štěch, RNDr. D. Pithart, L. Šňupárková, z dětí a studentů: A. Pumprová, D. Tomiová, D. Pixa, M. Tengl, A. Řepová, M. Řepa, V. Bartoň, H. Marková,     I. Jankovcová, T. Flašková, M. Flaška, M. Pomejová, L. Suchánková, E. Červená,                             P. Viktorová, D. Kořínková, R. Kořínková, L. Šandor, Š. Burda, E. Burdová, K. Banarová, V. Válek, M. Pepich, K. Tětková, J. Tětek, V. Neufusová, R. Tengl, O. Pithart, A. Pithartová, J. Kolářová, R. Kolář, J. Procházka, P. Povalačová, J. Dunová a L. Hadrava.                     J. Válková

V Suchdole jsme koledovali také a výše letošního výtěžku je překvapivá a příjemná: 57 074 Kč.

Chci poděkovat všem vedoucím a jejich koledníčkům. Děkuji Anně Hojkové, Láďovi Spurnému, Kristýně a Karolíně Pumprovým, dále Barče Pumprů, Barborce a Amálce Papajovým a Alence Šimečkové, vedoucímu Adamovi Jurákovi a Míše Gregorové, Markovi a Simonovi Demetriovým, pak také Tomáši Imrichovi, Štěpánu Pitrovi, Kristýně Johanové a Luďovi Válečkovi, dále Martě, Jarouškovi a Martině Spurných a Sáře Nestávalové, Ivě Dvořákové a jejím třem králům – Matyášovi Kocandovi, Kačce Berkyové a Kačce Spurné, ještě také Josefu Hojkovi, Lence Spurné, Jitce Šimečkové a Martinu Královi, no a nakonec mým třem králům – Terezce a Honzíkovi Kovandovým a Anežce Hamerníkové.        

V Rapšachu jsme byli také a zde moc děkuji rodině Oušků, kteří si to vzali za své a až na malého Jozífka pomáhaly všechny děti.        Iva Hojková