Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 v Chlumu u Tř. a v Suchdole n/L.

11.03.2013 18:30

Letos začátkem ledna koledníci vybrali v Chlumu u Tř. 41 447 Kč a v Suchdole n/L. 48 868 Kč. Všem patří vřelé díky.