V neděli 15. 4. 2012 slaví pan farář Jaroslav Šmejkal 50. narozeniny

11.04.2012 09:14

Přejeme mu hodně Božího požehnání a ať mezi námi ve farnostech zažívá převážně radost, lásku, pastorační, evangelizační i osobní úspěchy a v nepěkných chvílích života nachází povzbuzení, naději a pomoc.