Tříkrálová sbírka v Chlumu u Třeboně

18.01.2011 17:46

V Chlumu u Třeboně a přilehlých obcích (Žítěč, Hamr, Lutová, Staňkov, Mirochov) byli říkráloví koledníci moc šikovní, protože vybrali 46 121 Kč. Všem patří velký dík.