Schůzka ministrantů

07.05.2011 09:00

Ministranti přijďte a s P. Jaroslavem prohlubujte vaši ministrantskou službu.