Rozlučka s oslavou "kněžských narozenin" P. Jaroslava Šmejkala

06.10.2014 20:35

Malé ohlédnutí a poděkování

V neděli 21. září, po třech pravidelných mších, jsem se vydal 100 km na jih, abych se s vámi důstojně rozloučil a připomenul si 20 let kněžství. Po cestě jsem třikrát zmoknul, na jihu v Suchdole však bylo Pánem požehnané počasí, takže jsme mohli odpoledne strávit venku na farním dvoře. Děkuji všem farníkům, kteří přijali mé pozvání a přišli se rozloučit. Mé poděkování patří všem, kteří tuto malou oslavu zajistili a připravili. Upřímné díky všem, kteří mě jakkoli obdarovali. Především dojemná byla hudební gratulace na radiu Proglas k mým dvacetinám v podobě mé primiční písně ´Učiň mě, Pane, nástrojem´. Také patří poděkování za vzpomínku v Katolickém týdeníku. Velkou radost jste mi udělali Fotoknihou, kde jsou připomenuty chvíle, které jsem s vámi mohl prožít. Bude to milá vzpomínka na vás. Život ale nežijeme jen ze vzpomínek, ale z přítomnosti. Dobře prožívaná přítomná chvíle, jak nám ji náš Pán předkládá, pak s odstupem času utváří právě tyto vzpomínky, ke kterým se rádi vracíme. Máte teď ztížené podmínky, proto dobře využívejte času. Nezapomínejte na modlitbu, vzdělávejte se ve víře, věnujte se dětem, mějte zájem jeden o druhého, nabízejte Pánu své životní obtíže, pracujte poctivě, buďte štědří, čtěte Boží slovo, nabídněte svou službu k účasti na společné mši svaté, v den Páně ať není nikdo sám. Žijte radostně, hříchu se varujte, dobré skutky konejte, mějte stále před očima nebe. Těším se tam na vás všechny. P. Jaroslav Šmejkal

 

V  každé diecézi dochází tak, jak je údělem kněží, čas od času ke změnám jejich působiště.

     Tak od 1. září 2014 odešel P. Jaroslav Šmejkal z našich farností na své další působiště do Pacova. Vrací se do míst, kde již dříve působil.

      Po osmi letech to pro mnohé bylo těžké loučení. Závěrečné setkání se uskutečnilo v neděli dne 21. září v Suchdole nad Lužnicí uprostřed všech farností, které měl P. Jaroslav na starosti. Jedním z mnoha dárků bylo i velké fotoalbum o 120 stranách s fotkami z nejrůznějších farních činnost í- slavnostních mší, svateb, křtů, poutí, koncertů, tříkrálových sbírek, prázdninových nebo víkendových táborů pro děti, adventních a  velikonočních  dílen, divadelních scének, mikulášských i vánočních programů, Nocí kostelů atd.

      Ocitly se zde  i mimo jiné fotografie ze Svatojánské slavnosti loňské v Chlumu a letošní v Lutové, z letošního  pietního aktu na památku obětem 1. světové války u pomníčku v Chlumu, z Noci kostelů v  Chlumu, z pěších poutí z Chlumu ke zřícenině v Lutové... atd.

      To vše bude jakousi milou připomínkou onoho osmiletého zdejšího působení, připomínkou  též tváří farníků, jejichž jména možná časem  vypadnou z paměti, zatímco setba Vašeho působení bude vzrůstat.

      Děkujeme za všechny nesčetné kněžské služby, za duchovní vedení, za vedení ke štědrosti, pokoře, kázni, obětavosti a milosrdenství, nesmiřitelnosti ke zlu. Vážíme si Vaší obětavosti, vstřícnosti a především opravdovosti, s jakou jste mezi námi své poslání vykonával.

Přejeme Vám vytrvalost ve Vaší náročné službě a hodně Božího požehnání.               

                                                                     Za farníky MUDr. Jitka Válková