Roráty v Suchdole nad Lužnicí

11.12.2010 07:00

V sedm hodin ráno vyjdeme z farního dvora průvodem s lucerničkami do kostela, kde při boholužbě slova zazní rorátní zpěvy. Po té bude připravena snídaně na faře.