Rok zasvěceného života

18.01.2015 17:00

Rok zasvěceného života, který papež František vyhlásil od první adventní neděle 2014 do února 2016, vnímáme jako jedinečnou příležitost ke společnému hledání a k vzájemné podpoře, jak mezi řeholními společenstvími, tak s dalšími křesťany a lidmi dobré vůle.

Zde ke stažení Dekret, jímž se stanovuje, co je třeba vykonat pro získání odpustků u příležitosti Roku zasvěceného života + stanovení míst, kde lze získat plnomocné odpustky v Roce zasvěceného života Dekret a místa - odpustky v Roce zasv. života.pdf (827481)