Proběhlé události a akce ve farnostech léto 2017

02.09.2017 11:26

Táborák na faře v Č. Velenicích 

Ve čtvrtek 17. srpna po mši sv. bude na farní zahradě táborák na rozloučenou s panem Šťastným

BRIGÁDA V KOSTELE V SUCHDOLE N. L.

12. srpna od 9 hod

Je třeba vyklidit hlavní loď kostela, aby se mohlo začít s výmalbou. Bude nutné sundat vše ze zdí, včetně osvětlení, obrazů a demontovat lustry. Potřebujeme někoho, kdo rozumí elektrice a nevadí mu výšky. Prosím přijďte a pomozte, protože v pondělí už bude firma stavět lešení, tak aby byl kostel připraven.

POUTNÍ MŠE SVATÁ NA KLIKOVĚ

v kapli P. Marie Sněžné bude sloužena v sobotu 5. srpna 2017 od 16 hodin.