Povídání o ikonoterapii

16.02.2018 11:44

Setkání na faře v Suchdole nad Lužnicí

Přednáška o ikonoterapii pravoslavného kněze Týmala
– v sobotu 17. 2. 2018 v 18.00
na faře v Suchdole n. L. na faře