Poutní mše sv. z Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně v neděli 17. 8. 2014

15.08.2014 20:13

V neděli 17. 8. je v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně v 11.00 poutní mše svatá.

V sobotu 16. 8. tedy mše svatá v Chlumu nebude.