Poutní mše sv. na Klikově v neděli 7. srpna

15.07.2016 20:36

Zveme vás na poutní mši sv. v neděli 7. srpna ve 14.00 do kaple Panny Marie Sněžné na Klikově.