Pouť na Klokoty v sobotu 30. 4. 2016

15.04.2016 21:25

Zveme vás na Pouť k Bráně milosrdenství na Klokoty.

PROGRAM:

11.45        SUCHDOL n. L.  –  autobusové nádraží (po domluvě zastávka i v Majdaleně)

12.30        TŘEBOŇ  -  ZŠ Sokolská

13.00        VESELÍ n. Lužnicí - Charitní domov sv. Františka - setkání s P. Hugo Pitlem

14.30        TÁBOR - Děkanský kostel na náměstí

   - setkání s jáhnem Dominikem Ettlerem

16.00        KLOKOTY – Brána Milosrdenství

16.30        Modlitba sv. růžence a možnost svátosti smíření

17.00        M Š E  s v a t á

18.30        odjezd z KLOKOT

19.30        Třeboň

20.00        Suchdol n. L.

Cena:   140 Kč

PŘIHLAŠUJTE se u paní Ettlerové (721 661 247), nebo u I. Hojkové (777 232 630)