28. 9. 2011 Pouť k pramenům Lužnice na české a i rakouské straně

19.09.2011 18:35

Ve středu 28. 9. na slavnost sv. Václava se vydáme k pramenům Lužnice. Vyjedeme auty v 8.30 od fary v Č. Velenicích - jak se kdo domluví. Po cestě možnost mše sv. K obědu "buřtíčka" s sebou. Se sv. Václavem si připomeneme, na čem stojí náš život a z čeho vyvěrá naše hledání, poznání, snažení, směřování atd. - odpověď nám sv. Václav svým životem a vládnutím už dal před více jak tisíce lety. Pramen našeho života máme ve víře v Boha a naším základem je Ježíš Kristus.