Poutní mše sv. v Č. Velenicích v sobotu 12. 11. v 15.00

26.10.2016 07:55

Zveme vás na poutní slavnost sv. Anežky České v sobotu 12. listopadu. Mše sv. začíná v 15.00. Hlavním celebrantem bude otec biskup Mons. Vlastimil Kročil. Mši sv. bude hudebně doprovázet kostelní sbor KOS Lomnice nad L.