Plnomocné odpustky v Roce víry

12.03.2013 07:55

    Plnomocné odpustky mohou získat věřící během celého Roku víry od 1.října letošního roku do 24. listopadu 2013 (do Slavnosti Ježíše Krista Krále) za obvyklých podmínek: s upřímnou lítostí vyznat hříchy ve svátosti smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce.

    1. Když navštíví nejméně tři přednášky o II.vatikánském koncilu nebo Katechismu katolické církve.

    2. Nebo když vykoná pouť do jedné z papežských bazilik, křesťanských katakomb, katedrálního chrámu nebo a místo k tomu zvlášť určené místním biskupem. V naší diecézi určuji tato místa: České Budějovice - klášterní kostel Panny Marie, Prachatice - kostel sv. Jakuba, Nepomuk - kostel sv. Jana Nepomuckého, Křemešník - kostel Nejsvětější Trojice, Lomec, Římov, Kájov, Klokoty, Horní Pěna. Tam je třeba zúčastnit se mše svaté nebo se alespoň zdržet v rozjímání zakončenému modlitbou Otče náš, Vyznání víry a modlitbou k Panně Marie, apoštolům či patronům daného místa.

    3. Nebo když na každém sakrálním místě ve dnech k tomu zvlášť určených místním ordinářem, se věřící zúčastní Eucharistie či modlitby breviáře a vyzná svou víru.

Pro naši diecézi určuji tato data:

- každý Hod Boží;

8. prosince - slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

8. dubna - slavnost Zvěstování Páně

29. června - slavnost sv. Petra a Pavla

5. července - slavnost sv. Cyrila a Metoděje

    4. Když navštíví místo vlastního křtu a obnoví křestní sliby

Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovický