Pěší pouť z Chlumu u Třeboně ke kostelíku Narození Panny Marie u Lutové So 12. 7.

07.07.2014 18:14

Téma: Jak naslouchat, abychom rozpoznali důležitá poselství?

Sejdeme se v 9.00 před kostelem v Chlumu u Třeboně, půjdeme přibližně 5 km. Po cestě do Lutové na několika místech se budeme zamýšlet nad tématem pouti. Program pouti bude pokračovat mše sv. kolem 14.00 na místě bývalého kostelíka Panny Marie za vsí Lutová, poté bude oheň s opékáním. Akce je určena všem duchovně otevřeným lidem, bez ohledu na příslušnost k jakékoli církvi. Odvoz řidičů z Lutové zpět do Chlumu k autům bude zajištěn.

plakátek-pouť-2014.doc (1568256)