Odpoledne pro děti neděle 21. 6. na farní zahradě od 15.00 v Č. Velenicích

15.06.2015 17:42

Zveme děti na odpoledne s hrami, soutěžemi, vyráběním, …, opékáním buřtů v 15.00 na faru do Českých Velenic.

Plakátek Odpoledne pro děti ČV 2015.doc (258048)