Od masopustu k postní době ve vikariátu J. Hradec

11.03.2013 18:26

Na mnoha místech v první polovině února probíhaly masopustní veselice. K nim patří plesy, masopustní průvody a různé dětské karnevaly. V Jindřichově Hradci si letos vymysleli karneval na ledě, který udělal radost dětem, rodičům i pánům farářům, kteří své ovečky doprovázeli též na bruslích (obr. 1). V Suchdole nad Lužnicí se farníci sešli u masopustní hostiny z vlastní kuchyně, při níž si na fotkách mohli připomenout události uplynulého roku. Novinkou byla soutěž o koláč ve dvou kategoriích: vzhled a chuť. Nejhezčí koláč volili všichni přítomní a degustovala čtyřčlenná porota včetně O. Jaroslava Šmejkala a dvou ministrantů (obr. 2). V Třeboni se odehrálo nedělní masopustní posezení při koblížkách za doprovodu písniček, her a soutěží, které připravily maminky (obr. 3).

V Lomnici nad Lužnicí se scházejí místní nadšenci pro hudbu na pravidelných zkouškách kostelního sboru KOS, který vede paní doktorka Kateřina Orlová. Z jejich repertoáru byla velmi zdařile provedena Popelka Nazaretská – recitačně hudební pásmo s texty Václava Renče. (obr. 4)

V Domově seniorů v Třeboni se každou středu starouškové scházejí k modlitbě svatého růžence. Jednou z aktivit DS bývá „Křeslo pro hosta“, v únoru byla pozvána také katechetka Mgr. Martina Fürstová, která se podělila o své zkušenosti z rodinného i farního života a o radosti z pěstounství i učitelství.

Popeleční středou 13. 2. jsme vstoupili do postní doby. Jako vždy se snažíme hlouběji prožívat toto období do Velikonoc - víc se postit (nejen v jídle), odříkat si něco a obětovat se ve prospěch druhých, darovat almužnu aj. Již poněkolikáté nám to může usnadňovat postní kasička. I děti na náboženství v Třeboni měly možnost si takovou kasičku složit a doma za pomoci rodičů do ní střádat. (obr. 5)

O jarních prázdninách jsme vyrazily s dětmi z Třeboňska a Suchdolska na Ktiš, kde jsme strávily pár dní se svatými Cyrilem a Metodějem. Do jejich života nás uvedla prezentace katechetky Lenky Hanžlové z Prachatic. V programu věnovanému hrám, postním katechezím a soutěžím jsme několikrát využili slunečné sněhové nadílky na saních a bobech. Během ranního a večerního modlitebního setkání nám cestu do nitra pomohl objevovat sešitek z časopisu Duha se 40ti denním návodem, jak prožívat půst a učili jsme se také modlit staroslověnsky Otče náš. Na ručním papíře jsme si pečlivě zaznamenali písmena hlaholice a sešili malé notýsky. Společným dílem byl svitek dlouhý 2,5 m s textem Proglasu, který pro nás Slovany napsal jako úvodní předzpěv k evangeliím sv. Cyril.

Velkou radost udělala dětem soutěžní hra casino, kde všichni soutěžili v různých dovednostech a kterou připravily starší děvčata ostatním. Překvapením byla originálně připravená čajovna s neobvyklou Cyrilometodskou nabídkou čajů... Za krásné přijetí, starostlivou péči i duchovní doprovázení jsme vděční celému ktišskému týmu pod vedením P. Romana. (obr. 6, 7)

Ve Stráži nad Nežárkou se děti pravidelně setkávají na faře k vyučování náboženství a každou středu se ve třech skupinách vystřídá asi 50 dětí na výtvarném kroužku. (obr.8)

Do postní doby zapadají také duchovní obnovy. V Třeboni se jí na konci února zúčastnila řada lidí ze širokého okolí. Vedl ji P. Lev Eliáš na téma encykliky „Porta fidei“.

Kéž se naše postní úsilí promění ve velikonoční radost ze Zmrtvýchvstání.

(Iva Hojková, Bohumila Ettlerová)