NEK 2015 v sobotu 17. 10. - odjezd autobusu

24.09.2015 22:46

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES probíhá ve dnech 15. až 17. 10. V sobotu 17. 10. 2015, která je hlavním dnem NEK, konáme poutní zájezd do Brna na Národní eucharistický kongres. Autobus vyjíždí ze Suchdolu n. L. v 5.00 z autobus. nádraží, z Majdaleny, vlak. nádr. 15.10. V Brně na náměstí Svobody bude v sobotu v 10.30 hodin hlavní bohoslužba
s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů
v centru Brna. Návrat do Suchdolu okolo 20.30. Příspěvek na cestu 200 Kč, jídlo s sebou.

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve. Je tedy pro všechny lidi, kteří věří v Krista, ať jsou kněžími, řeholnicemi, řeholníky, kostelníky, věřícími laiky, nebo se teprve seznamují s naukou církve, připravují se na křest atd. Každý z těchto jmenovaných lidí nějak prožívá svou víru v každodenním životě, žije uprostřed společenství církve a chodí ke svátostem. Nejosobnějším a největším způsobem, jak zakoušet víc Boha ve svém životě a jeho lásku a pomoc, je svátost smíření a svátost Eucharistie. Eucharistické kongresy se v církvi konají na různých úrovních – diecézní, národní či celosvětové – od druhé poloviny 19. století. Tento kongres je první NEK od vzniku samostatné České republiky. NEK je určen k prohloubení naší úcty ke Kristu Pánu
v eucharistii. Slavením Eucharistie 17. 10. 2015 v Brně směřujeme k obnově smlouvy člověka
s Bohem. Více podrobností najdete na webu www.nek2015.cz.