Na Dětské diecézní pouti v Sušici

03.10.2010 16:16

Včera, v sobotu 2. října, jsme byli společně s jindřichohradeckým vikariátem na pouti v Sušici. V autobuse nás (dětí i dospělých) jelo skoro šedesát - opravdu pěkná a bohatá skladba za Jindřichohradecko, jenom z našich farností nás vyrazilo osm. V Sušici jsme s biskupem Jiřím oslavili mši svatou, uvědomili si, že každý z  nás má anděla strážného a že je dobré se modlit ke svému andělu, ale někdy prosit i anděla druhého člověka. Zazpívali jsme si několik písniček a ukazovací písničku "Ráno, každý den, andělé nade mnou, bdí, můj Pane, ..." jsme zpívali hned dvakát - nejprve cestou v autobuse a pak s ostatními poutníky před mší sv. Po mši všichni dostali dáreček - keramického andělíčka a obrázek anděla strážce s modlitbou. A čekalo nás také překvapení: vypuštění holubů k nebi, které symbolizovali modlitby a touhy vyslané k našemu nebeskému Otci. Po obědě z vlastních zásob jsme dojeli k Antýglu, odkud jsme se vydali kolem řeky Vydry a kochali se krásným prostředím a násavali do sebe přátelskou pohodu. Do Třeboně jsme dorazili večer před osmou hodinou, ale někteří ještě cestovali dál auty do Suchdola, nebo pokračovali autobusem do Stráže a do j. Hradce. Pouť se nám prostě líbila.