Misijní neděle

24.10.2010 00:00

Pánovo požehnání nás všude provází

V sobotu odpoledne se sešly děti, jejich počet lze určit podle tácků pod hrníčky (aby se neničil ubrus), které zhotovily ze čtvrtky a polepily samolepicí folií. Jinak setkání bylo zaměřeno misijně, v křížovce vyluštily slovo radost - tu máme přinášet svému okolí všichni, nejen misionáři. Večer v sobotu jsme se sešli v kostele a modlili se za úspěch v misiích, za misionáře, trpící lidi atd. - na kříž děti pokládaly svíce v barvách světadílů. Ale měli jsme možnost vyslovit i své prosby - v duchu při zapalování čajové svíčky a kladení na kříž, v modlitbách jsme totiž všichni navzájem spojeni na celém světě. No a v neděli při misijní mši jsme oslavili to, že každý je misionář a v misijní hymně papežského díla dětí jsme odpovídali Pánu "Pošli mě, půjdu já." Při mši se zapojilo spoustu dětí, protože při komentovaném obětním průvodu spojeným s přímluvami se neslo 11 darů. Požehnání bylo opravdu veliké. A při nedělním odpoledni jsme jsme využívání farní společenské místnosti a kuchyňky stvrdili Božím požehnáním. Při té příležitosti jsme malou pozorností poděkovali těm, kteří se nejvíc zasloužili při rekonstrukci. Pán Bůh zaplať všem. Více ve fotogalerii - Ostatní akce - Misijní neděle