Máme papeže Františka - v úterý 19. března, na slavnost svatého Josefa v 9:30 na náměstí sv. Petra bude František slavit inaugurační mši svého pontifikátu.

14.03.2013 09:19

Annuntio vobis gaudium magnum:

Habemus Papam!

Eminentissimum ac reverendissimum Dominum,

Dominum [Jméno],

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem [Příjmení],

Qui sibi nomen imposuit [Papežské jméno].

 

Česky:

 „Oznamuji vám velkou radost:

máme papeže!
Nejdůstojnější eminence

pan Jorge Mario,

kardinál svaté církve římské Bergoglio.

který přijal jméno František.

 

Oznámení kardinála Jean Louis Taurana vyvolalo vlnu nadšení mezi asi 100 tisíci lidmi přítomnými na náměstí sv. Petra a na ulici via della Conciliazione.

Ve 20.22 Svatý otec František vystoupil do lodžie Vatikánské baziliky a pozdravil zcela zaplněné Svatopetrské náměstí:

„Dobrý večer, bratři a sestry,

Víte, že povinností konkláve bylo dát Římu nového biskupa. Vypadá to, že mí bratři kardinálové si pro něj došli téměř na kraj světa, ale teď jsme tady. Děkuji za vaše přijetí – římská diecéze přijímá svého biskupa. Děkuji.

Především bych se chtěl pomodlit za našeho emeritního biskupa, Benedikta XVI. Modleme se za něj všichni společně, aby mu Pán žehnal a Panna Maria jej ochraňovala.

(Následovala společná modlitba všech přítomných)
Otče náš...
Zdrávas Maria...
Sláva Otci...
A nyní – biskup a lid – zahajme tuto pouť. Pouť římské církve, která v lásce předsedá všem církvím, pouť bratrství, lásky a vzájemné důvěry. Stále se za sebe modleme, jeden za druhého. Modleme se za celý svět, aby v něm vládlo silné bratrství. Přeji vám, aby tato pouť církve, kterou dnes začínáme a pouť všech, kteří mi budou pomáhat – můj kardinál vikář, který je zde přítomen – přinášel plody v evangelizaci tohoto natolik krásného města. Nyní bych vám chtěl dát požehnání, avšak ještě předtím vás požádám o jednu laskavost. Předtím, než biskup požehná lidu, vás prosím, abyste se vy modlili k Pánu, aby mi požehnal. Modlitba lidu, který prosí o požehnání pro svého biskupa. Useberme se v tichosti v této vaší modlitbě – nade mnou.“

Kardinál protodiákon poté ohlásil požehnání a udělení plnomocných odpustků.

„Nyní požehnám vám a celému světu, všem mužům a ženám dobré vůle.“

„Bratři a sestry, než odejdu, mnohokrát vám děkuji za přijetí. Modlete se za mne a brzy na viděnou! Brzy se setkáme – zítra se chci jít modlit k Panně Marii, aby ochraňovala celý Řím. Dobrou noc a hezky si odpočiňte!“

Končil svou první promluvu papež František.

 

Program papeže Františka v těchto dnech:

Vatikán. Dnes dopoledne soukromá návštěva v jedné římské mariánské svatyni.
Odpoledne v 17h bude Petrův nástupce slavit eucharistii spolu s kardinály voliteli v Sixtinské kapli.

V pátek 15. března, přijme Svatý otec všechny kardinály v Klementinském sále apoštolského paláce.

V sobotu 16. března v 11h bude audience pro pracovníky médií v aule Pavla VI.

V neděli 17. března ve 12h pronese Svatý otec z okna apoštolského paláce promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.

V úterý 19. března, na slavnost svatého Josefa v 9:30 na náměstí sv. Petra bude František slavit inaugurační mši svého pontifikátu.

 

Něco ze zákulisí:

Vatikán. Odříkavý a prostý život – pod tímto titulem zveřejnil sloupek o právě jmenovaném papeži jeden z hlavních argentinských deníků La Naciòn.

Kardinál Bergoglio bydlel sám v jednoduchém bytě, v druhém patře budovy arcidiecézní kurie v Buenos Aires, která stojí vedle katedrály. Z oken svého bytu mohl – se zřejmým znepokojením – v prosinci 2001 sledovat vypuknutí hospodářské krize na Plaza de Majo, které vyvrcholilo demisí prezidenta Fernanda De La Rua. A mohl vidět také násilné represe, které ho přiměly k tomu, aby rozhodně protestoval u špiček bezpečnostních složek.

Bergoglio nerad ohromuje publikum svými vystoupeními a prchá před jakoukoliv publicitou v médiích. Má však ve zvyku o každých vánocích natočit televizní vánoční poselství a poskytovat novinářům texty svých homilií a zpráv, napsaných u příležitosti hlavních církevních svátků. Drží se nízko a díky tomu se může volně pohybovat mezi lidmi a používat k tomu veřejné dopravní prostředky. Často v katedrále zpovídá jako běžný kněz.

Po tragickém neštěstí v diskotéce Cromagnon ( v roce 1994 zde při požáru zemřelo 194 lidí, 700 jich bylo zraněno, pozn. red.), neúnavně procházel městskými nemocnicemi, aby byl nablízku zraněným a rodinám obětí.

Proslavil se tím, že se jeho život vždy a důsledně vyznačoval prostotou.

Poté, co převzal vedení arcidiecéze, bylo jeho prvním činem založení biskupského vikariátu pro výchovu – úřadu, který spravuje polovinu městských škol a žáků.

Ve svých homiliích kardinál Bergoglio opakovaně vyzdvihoval smysl pro vlast, který požadoval zvláště po institucích. Ačkoliv je vzděláním chemický inženýr, je vášnivým čtenářem argentinských klasiků i současných autorů. Přikládal velký význam událostem ekumenické a mezináboženské povahy a vždy se jich účastnil,

píše dnešní vydání La Naciòn.

 

Papež František žertoval

Arcibiskup Dolan ještě uvedl, že papež neztratil smysl pro humor. Na přípitek, který byl součástí pozdní večeře, papež s úsměvem odpověděl svým přípitkem, který za všeobecného veselí uzavřel slovy "Bůh vám odpusť".

"Těším se do postele a něco mi říká, že i vy budete dobře spát," poznamenal František při loučení s odkazem na dlouhé dny konzultací, které konkláve předcházely.

Papež v autobusu

Bergoglio je známý tím, že preferuje prostoru a zastává se chudých. V Buenos Aires dal přednost životu v apartmá před ubytováním v arcibiskupském paláci. Nevyužíval služební auto, jezdil autobusem a sám si vařil. Jeho přístup se nezměnil ani poté, co byl zvolen.

Před rezidencí na papeže čekal Dolan spolu s ostatními kardinály, ale papežská limuzína se neobjevovala. "Když přijel autobus, hádejte, kdo vystoupil? Byl to papež František," řekl kardinál studentům semináře.

Podstatnější ale je, že papež je považován za člověka, který říká to, co vidí a nazývá věci pravými jmény, uvedl vatikánský specialista CNN John Allen. Prokázal to několikrát v minulosti, kdy kritizoval majetkovou nerovnost v Latinské Americe: "Přetrvává nespravedlivé rozdělování zboží, které vede k společenskému hříchu, kvůli němuž pláčou nebesa a který tolika našim bratřím omezuje možnost vést plnohodnotnější život."