Kalendář akcí v roce 2011 a 2012

01.09.2017 12:14

ROK 2011

11. září - "Kdo je s námi, není sám" - odpoledne pro děti na zahájení školního roku na suchdolské faře ve 14h

25. září - Pouť do Prahy a Doksan za sv. Anežkou

27. září - Modlitební most ke sv. Václavu za český národ v 19h - v každé farnosti

28. září - Putování k pramenům Lužnice na české i rakouské straně - odjezd auty v 8. 30 od fary v Č. Velenicích

28. září - Mše sv. na sv. Václava ve Dvorech nad Lužnicí v 10h

 

1. října - Dětská diecézní pouť v Kájově, zahájení v 9.30

2. října - Turnaj faností ve vybíjené na farním hřišti v Suchdole, začátek v 15h

8. října - Schůzka ministrantů v 9h na faře v Suchdole

15. října - Sobotní odpoledne pro děti ve 14h na faře v Suchdole

22. října - Vigilie za misie v 19h v Suchdole n/L.

23. října - Misijní neděle

26. - 27. října - Podzimní prázdniny

 

5. listopadu - Schůzka ministrantů v 9h na faře

5. listopadu - Zastavení pro duši - "Pět jazyků lásky" s P. Krystofem Henriko, OMI - na faře v Suchdole od 14.00

12. listopadu - České Velenice - Pouť ke sv. Anežce České, v 10.00 mše sv., hlavní celebrant  P. Tomáš Koňařík, OCr.

16. - 20. listopadu - 2011 Suchdol n/L. a okolní farnosti - Výprava do Nové Cerekve

20. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

26. listopadu - Třeboň - Pouť za duchovní povolání a rodiny: 9.30 průvod z náměstí od Mariánského sloupu do kostela, 10.00 mše sv., po ní přednáška pro dospělé a pro děti vyrábění adventních věnců;

26. listopadu - Suchdol n/L. - na faře od 14h vyrábění adventních věnců a jiných drobných věcí

27. listopadu - 1. adventní neděle, žehnání adventních věnců

2. - 4. prosince - Suchdol n/L. - Víkend pro ministranty jindřichohradeckého vikariátu

6. prosince - Svátek sv. Mikuláše

8. prosince - Slavnost Pany Marie Neposkvrněného početí

10. prosince v 19h Suchdol n/L. - Vigilie před poutí k sv. Mikuláši

11. prosince Suchdol n/L. - Poutní mše sv. k sv. Mikuláši v 10.30

25. prosince - Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční

30. prosince - Svátek Svaté rodiny: Ježíše, Marie a Josefa - obnova manželských slibů

Hodiny katecheze pro dospělé v Suchdole nad Lužnicí - na faře ve čtvrtek sudého týdne od 19h

Hodiny katecheze pro náctileté - na faře ve čtvrtek sudého týdne od 17h

 

ROK 2012

2. března - NETRADIČNĚ PO IZRAELI A PALESTINĚ

3. března - ODPOLEDNE PRO DĚTI  - na faře v Suchdole ve 14h

6. března - ZA SVATOU ANEŽKOU DO PRAHY S DĚTMI

21. března - SVÁTOST SMÍŘENÍ pro dospělé v kostele v Suchdole od 16h, v 17h mše svatá

23. března - KAJÍCÍ BOHOSLUŽBA PRO DĚTI SE ZPOVÍDÁNÍM - v Suchdole v kostele od 16h

24. března - POCHOD PRO ŽIVOT - plánejeme společnou cestu vlakem

30. března - MORAVSKÉ PAŠIJE V. MARČÍKA - kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně v 19.00 - cena 80 Kč / Dopoledne proběhne též představení pro ZŠ v Chlumu.

31. března před Květnou nedělí - DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S BISKUPY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - v 9h začátek katechezí otce biskupa (kostel Piarist. náměstí)

1. dubna KVĚTNÁ NEDĚLE mše svaté jako jinou neděli

5. dubna ZELENÝ ČTVRTEK - Suchdol nad Lužnicí fara - od 14 h Velikonoční dílna

program bohoslužeb: Chlum u Třeboně v 16h, České Velenice v 17h, Suchdol n/L. v 18.30, Dvory nad Lužnicí v 18h

6. dubna VELKÝ PÁTEK - Suchdol nad Lužnicí - Křížové cesta podél Lužnice v 10h

program bohoslužeb stejný jako na Zelený čtvrtek

7.dubna BÍLÁ SOBOTA - Velikonoční vigilie: České Velenice v 19h, Dvory nad Lužnicí v 18h

8. dubna NEDĚLE -  Boží hod Velikonoční - Slavnost Zmrtvýchvstání Krista

15. dubna Neděle Božího milosrdenství - mše svaté jako jinou neděli, 50. narozeniny P. Jaroslava Šmejkala

  Suchdol n/L. - v 15h pobožnost k Božímu milosrdenství u křížku vedle školy

22. dubna - v 15.00 na faře v Suchdole n/L. oslava narozenin P. Jaroslava Šmejkala

27. - 29. dubna - Suchdol n/L. víkend pro ministranty na faře