Jarní prázdniny na Ktiši od 7. do 11. března

11.04.2016 08:26

Střípky z jarních prázdnin na Ktiši

O jarních prázdninách (od 7. do 11. března) jsme byli s dětmi jindřichohradeckého vikariátu na Ktiši již popáté. Letos jsme prožívali týden ve jménu milosrdenství. Pekli jsme koláčky a perníčky, které jsme zdobili a v úterý odpoledne nabízeli po Ktiši, takto jsme vydělali na papežská misijní díla 3000,-. Děti si také ozdobily skleničku pro maminky. Ve středu jsme poznávali Prachatice díky katechetce Lence Hanžlové a Hospic sv. Jana N. Neumanna díky vstřícnosti sestřičkám boromejkám. S Lenkou jsme byli také např. v prachatickém muzeu a restaurátorské dílně. S dětmi jsme poté, když jsme se vrátili, nacvičili scénku o milosrdném Samaritánovi pro otce Martina Bětuňáka. Ten za námi přijel ve čtvrtek dopoledne a po vydařeném vystoupení pro nás sloužil mši svatou. Mši sv. jsme v jiných dnech měli také s otcem Jožkou Gumenickým. Ve čtvrtek odpoledne pak za námi dorazila sestra Mlada z Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka na Lomci u Vodňan, která je kaplankou ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Ta si pro nás připravila besedu o své práci a o poslání, které mezi vězni má. Se sestřičkou jsme byli na místním hřbitově, kde jsme se společně pomodlili za zemřelé. Ve čtvrtek večer jsme náš pobyt zakončili čokoládovnou, někteří z nás se převlékli do masek nebo pyžamek a pochutnali jsme si na čokoládě, jak horké, tak na tabulkách čokolády, z které jsme zvolili tu nejlepší.

Děti si přes týden osvojovaly skutky tělesného milosrdenství: sytit hladové, dát pít žíznivým, ujímat se pocestných, navštěvovat nemocné, navštěvovat vězně, oblékat nahé a pohřbívat zemřelé.

V pátek jsme se sice po náročném, ale pěkném a požehnaném týdnu vrátili domů. Při zpáteční cestě měly děti jeden nevšední zážitek – z Českého Krumlova do Českých Budějovic jsme totiž jeli autobusem Student Agency. Každé dítě mohlo, i když jen na necelou půl hodinu, hrát hry na dotykové obrazovce na sedadle před sebou, nebo se dívat na nějaký film.

A co si děti odnesly? Ze svědectví jedné maminky – pozorovala na svých třech synech, že se vrátili duchovně obohacení a že se jim líbilo. Děkuji moc všem, kteří nám pomohli a kteří se zasloužili o snazší průběh našeho pobytu.