DVP: Pouť Božího milosrdenství z Nové Bystřice do Kláštera v sobotu 21. 5.

11.04.2016 08:42

So 21. 5. DVP Pouť Božího milosrdenství z Nové Bystřice do Kláštera, v 9. 30 společný odchod z kostela sv. Petra a Pavla v N. Bystřici do Kláštera, kde bude v 11.00 mše sv. v kostele Nejsv. Trojice, cca ve 13.00 zpět do N. Bystřice po skupinách – budeme poznávat skutky duchovního milosrdenství, např. se budeme modlit za zemřelé v kryptě v Klášteře. Odjezd z Třeboně autobusem v 8.00 do Nové Bystřice. Doporučený příspěvek 50 Kč. Zveme všechny děti i jejich rodiče.