Diecézní pouť 1. října v Nových Hradech

13.09.2016 22:08

Využijme Svatý rok milosrdenství ke společné pouti ke Klášteru Božího milosrdenství a získejme plnomocné odpustky spojené s touto poutí.

Jsou zváni všichni: senioři, rodiče, svobodní, mládež, děti. Mládež zveme již na pátek 30. září na Večer mladých s koncertem, hrami, povídáním o Krakovu, chválami a mší svatou při svíčkách. Využijte nabídnutou možnost přespání. Přivítáme Vaši pomoc v sobotu.

Autobus bude odjíždět v 8:00 od  ZŠ Sokolská v Třeboni, 8:05 ze zastávky naproti Grillbaru na Kopečku, 8:15 od OÚ v Majdaleně, 8:20  od vlak. n. Majdalena, 8:25  z aut. n. Suchdol n.L.

Cena při dopravě na pouť autobusem: dítě 50 Kč, dospělý 150 Kč (registr. popl. 50 Kč + cena za autobus 100).

Pokud pojedete vlastním autem, je třeba uhradit na registraci poplatek 50 Kč za osobu, nebo využít rodinné slevy 150 Kč.

Na sobotu 1. října je od 9 do 16 hodin připraven zajímavý program pro všechny věkové kategorie: přednášky Mons. Aleše Opatrného a Doc. Tomáše Machuly, komentované prohlídky města, setkání s řády a hnutími působícími v naší diecézi. Nezapomeňte sebou vzít i své děti nebo vnoučata, pro která jsou připravená skvělá stanoviště! Celý den bude možnost přijmout svátost smíření v kostele sv. Petra a Pavla. Pouť vrcholí pontifikální mší svatou a všechny kluky-ministranty zveme ke službě u oltáře. Holky-ministrantky zveme na hudebně-taneční překvapení.

Tradičně se putuje na pouť společně. Proto se naše farnosti připojují k autobusu ze Suchdola, na který bude možno přestoupit od vlaku z Č. Velenic, který vyjíždí v 7.15. Zapište se prosím na seznam v zákristii, kde můžete také zaplatit.

Zde si můžete prohlédnout videopozvánku

https://www.youtube.com/watch?v=7NO5NgB4vy4

09-2016 Aby byla srdce milá - leták.JPG (94,9 kB)

Večer mladých v NH_1.jpg (939431)