Den seniorů 6. října 2018

10.10.2018 10:51

Den seniorů v Českých Budějovicích

v sobotu 6. října v klásteře na Piaristickém náměstí, začátek mší sv. v 9.00 s biskupem Vl. Kročilem
- následný program viz plakátek