DDP Bechyní

24.10.2015 20:48

Děti z celé diecéze se v sobotu 3. října sešly v Bechyni na Dětskou diecézní pouť. Tyto poutě se konají vždy 1. sobotu v říjnu již od roku 1995. Každý rok je pouť v jiném místě diecéze a děti se svými katechetkami a katechety i s kněžími se sejdou se svým biskupem a poznávají tak, že nejsou ve své víře samy. Čím dál častěji jezdí celé rodiny a také děti, které do kostela s rodiči nechodí. Nás jelo od Velenic po Třeboň cca 50, asi 30 dětí. Na celé pouti bylo přibližně 500 dětí, dohromady 750 lidí. V sobotu 3. října jsme začínali jinak než jindy, a to průvodem ministrantů a kněží s panem biskupem, za něž se řadili všichni ostatní poutníci. Průvod vycházel od kostela sv. Matěje a směřoval přes náměstí do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie na mši sv., kterou vedl otec biskup Vlastimil Kročil. Po ní jsme mohli zhlédnout představení „Kolotoč pohádek“ od Víti Marčíka ml. A poté jsme na různých stanovištích poznávali město Bechyni, klášter a jeho prostranství i okolí zámku. Potkali jsme římského vojáka a sv. Tarsicia v dobovém oblečení z 3. st., který kolem 12. roku svého života dal život za to, aby uchránil před zničením hostii – proměněný chléb v Ježíše Krista, když ji nesl uvězněným křesťanům. V programu také pomáhali vojáci z 15. Ženijního praporu, na jejichž stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji obratnost nebo se seznámit s dovedností vojáků. I dospělí si mohli vybrat z bohatého programu, např. výstavu o rodině v Městském muzeu, prohlídku města s průvodkyní či výstup na věž kostela sv. Matěje nebo se v tomtéž kostele s řeholnicemi a řeholníky modlit před Nejsvětější svátostí. V 17.00 po závěrečném poutním požehnání jsme se rozjížděli domů. Bylo toho za den opravdu dost, ale vše bylo moc pěkné.