Církevní "silvestr". So 30. 11. v 19.00

11.11.2013 18:19

Zakončení církevního roku s promítáním záznamu ze svěcení a z primice našeho pana faráře P. Jaroslava Šmejkala

Zveme vás v sobotu 30. listopadu na suchdolskou faru v 19h, kde při průvodním slově P. Jaroslava budeme moci s téměř dvacetiletým ohledem zhlédnout záznam z jeho kněžského svěcení a z jeho 1. mše svaté v rodné farnosti v Křemži i se všemi přípravami, které tomu předcházely a s rodičovským požehnáním. Církevní rok končí v sobotu před první adventní nedělí, letos je to tedy 30. listopadu a 1. prosince začíná nový církevní rok. Takže si poslední listopadový večer uděláme „silvestra“. Na občerstvení se může každý podílet podle svého uvážení.