Celodiecézní pouť na Klokotech

06.10.2017 15:22

CELODIECÉZNÍ POUŤ TÁBOR - KLOKOTY 

V SOBOTU 23. 9. 2017
"VELIKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ." (Lk 1,49)

 

Bude možné se připojit k autobusu z Třeboně, který bude vyjíždět v 7.15.  Přihlaste se co nejdříve v zákristii Vašeho kostela. Doprava bude upřesněna.

Doporučený příspěvek na pouť: 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě (do 15 let) a 200 Kč rodina. (Bude použito na organizaci poutě.) + příspěvek za autobus: 50 Kč dítě, 100 Kč dospělý.

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ (centrum Tábora) PŘEDNÁŠKY, ze kterých si můžete vybrat: Kateřina Lachmanová  – Svatost je pro každého a  Obrácení není luxus; Mons. Pavel Posád – Maria dnes; Karel Skalický – Střetávání církve a světa v dějinách; Martin Weis  – Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo; Tomáš Machula  – Víra, naděje a  láska v životě křesťana a Dary Ducha svatého a další

Podrobný program přednášek ke stažení: přednášky, které se neopakují zde a přednášky, které se opakují zde, mapka míst přednášek a mapka parkování

PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ: Poznej osobnosti Tábora – básnické, malířské, sochařské, oddechové a  další stanoviště, nakonec divadelní představení. Na druhé straně údolí čekají sportovní aktivity. O děti se postarají dobrovolníci – převezmou je na registraci u Kotnovské brány a v poledne opět vrátí. Pro mládež „Lov zážitků“ – zážitková hra pro mládež 13+ v centru města. Skupiny budou doprovázet průvodci, přesto je od rodičů nutné povolení k rozchodu. 

Během poutě budou ještě další možnosti, celý program - Celodiecezni-pout-LETÁK.pdf (74501)

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ - na prostranství za poutním areálem začne v  15.00 za doprovodu Táborského chrámového sboru.