Bohoslužby o prázdninách + změny

29.06.2013 21:22

MŠE SVATÉ a společné modlitby:

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ neděle 8.15h, středa 18h; adorace středa v 17h – 10. 7., 24. 7., 7. 8.

DVORY NAD LUŽNICÍ neděle 9.30h, čtvrtek 17h (sudý týden): 11. 7., 25. 7., 8. 8.,

ČESKÉ VELENICE neděle 11h, pátek 18h, od 17h adorace, středa 16h společná modlitba

RAPŠACH – mše sv. 1. sobotu v měsíci v 16h – 6. 7.;  mše sv. 3. 8. nebude, protože slavíme  poutní mši na Klikově; čtvrtek 17 h (lichý týden): 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8.

CHLUM U TŘEBONĚ – sobota 18 h (s nedělní platností), úterý 15h modlitba růžence

    V době dovolené P. Jaroslava od 19. 8. do 31. 8. mše sv. ani adorace v pracovním týdnu nebudou.

     Suchdol nad Lužnicí

Úřední den od 14h: ve středu 10. 7., 24. 7., 7. 8.

Hodiny katecheze – o prázdninách nebudou

Ne 7. 7. v 15h – společenství starších dětí, další budou po dohodě s dětmi

Út 30. 7. – Výlet pro účastníky Tříkrálové sbírky jako poděkování za pomoc, vše bude včas upřesněno těm, kterých se to týká

Klikov

Poutní mše sv. 3. 8. v 16h ze svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie, mše sv. v Rapšachu proto nebude

Dvory nad Lužnicí 

Ne 18. 8. - poutní mše sv. v 9. 30 ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

Chlum u Třeboně

Čt 18. 7. v 18.30 – Eucharistická adorace v kostele v Chlumu u Tř.

So 17. 8. - poutní mše sv. v 18.00 ze slavnosti Nanebevzetí Panny Marie

České Velenice

Pá 12. 7. OSADNÍ SVÁTEK – od 15h adorace, v 18h mše sv.